Ajankohtaista

Onnetar suosi Kaija Elinaa valmistuneiden palautekyselyssä

Joulukuussa 2007 lähetettiin kaikille joulukuussa 2007 valmistuville (145 kpl) sähköinen e-lomakekysely. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa valmistuvien mielipiteitä koulutusohjelmansa opetussuunnitelmasta, opetussuunnitelman rakenteesta, opintojen etenemisjärjestyksestä ja opetuksen toteutuksesta.

Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 89 kpl eli vastausprosentiksi tuli 61. Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri aloille: liiketalous 21 vastaajaa, tekniikka 19, terveysala 17, sosiaaliala 17, tietojenkäsittely 11 ja matkailu 4 vastaajaa. Vastaukset analysoidaan sekä koulutusaloittain että kokonaisuutena.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin 300 euron lahjakortti. Onnetar suosi Kaija Elina Pakkaa. Palaute on osa VAMK:n laadunvarmistusjärjestelmää. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita.


Opetusjohtaja Raijaliisa Laakkonen (oik.) palkitsemassa onnellista voittajaa. Kaija Elina Pakka suunnitteli käyttävänsä 300 euron lahjakortin huonekaluostoksiin Kaluste Niemelässä.
 

Takaisin