Ajankohtaista

Om studiestöd

Om ditt studiestöd har avbrytits p.g.a för få studieveckor, så du har möjlighet att ansöka om studiestödet på nytt efter att du avlagt 15 studieveckor efter avbrytning.

Ansökningen behandlas av studiestödsnämnden.


Tilläggsuppgifter

Susan Sundqvist, studiestödsnämndens sekreterare

Takaisin