Ajankohtaista

Hei Uusi Opiskelijamme!

Saat postissa KELA:sta heinäkuun lopussa esitäytetyn opintotuen anomuslomakkeen. Jos anot tukea, lähetä anomus palautuskuoressa KELA:n opintotukikeskukseen. Jos et saa lomakketta viimeistään elokuun ensimmäisellä viikolla, voit anoa lomakkeella OT2, jonka saat opintotoimistostamme, www.kela.fi tai KELA:n paikallistoimistosta. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Lisätietoja:

www.kela.fi, opintotoimistot ja opintotukilautakunnan sihteeri Susan Sundqvist, puh. 326 3017 / 040-733 4174

Tervetuloa!

Takaisin