Ajankohtaista

Nyheter från Studentkåren Vamok 3.9.2007

Vamok's medlemskap 2007-2008

Nya medlemmar ska komma och hämta en anslutningsblankett från VAMOKs kontor eller dejuren. Ett nytt kort och VAMOKs anslutningsavgift kostar 10€, samt medlemsavgiften för hela studieåret 25 euro. (35€ tilsammans)

Om du har varit medlem och redan har VAMOKs studentkort, kan du komma och hämta en medlemsavgiftfaktura (25€) från VAMOKs kansli på Rådhusgatan, dejour på Wolfskavägen, eller betala 25€ till VAMOKs konto: 567008-2135257 med referensnummer: 155256. När du betalat den, kommer du och visar kvittot till kontoret eller dejouren, där får du ett gällande klistermärke.

OBS! Om någon annan än studenten betalat frakturan, ska referensnummret bort och i stället ska studentens namn skrivas i meddelandefältet!

Alla medlemmar 2007-2008 får en kalender, som kan hämtas från kontoret eller dejouren.

Motionsturerna

Höstens motionsperiod börjar vecka 36. Deltagande för studerande är gratis. Reservera med egna idrottsredskap och särskillda innespelskor. På alla motionsplatser finns det dusch möjligheter. Välkommen med och motionera!
Motionsturerna hittar du på: http://vamok.fi/jasenpalvelut/index.php?page=Liikuntavuorot&language=sv
Onsdagarnas aerobic söker ledare, om du är intresserad, tag omedelbart kontakt me liiku@vamok.fi

Parkeringsplatserna

En påminnellse till studerande vid företagsekonomi och turism enheten.
Parkeringsplatsen bakom skolan är endast för skolans personal. Studerande får inte parkera sina bilar där. Vasa yrkeshögskola delar parkeringsplatsen med andra skolor i samma kvarter. På Wollfskavägens enhet är parkeringsplatsen bakom byggnaderna. Kom ihåg parkeringsklistermärket!

Rökplatserna

Nu finns det officiella rökskjul vid båda enheterna. Rökning är tillåten bara på dessa platser.

Bullerstörningar i Rådhusgatans enhet

Det görs reparationer i A214 klassen som kommer att medföra buller samt möjliga ändringar i tidtabellerna.
Läs mer på http://www.vamok.fi/index.php?&language=sv

Takaisin