Ajankohtaista

Nyheter från studentkåren Vamok 3.11.08

Fullmäktigevalet

Visste du, att du har möjligheten att inverka på vad som Vamok gör och vilka service den erbjuder för sina medlemmar? Studentkårens fullmäktige och de 20 personer som väljs i den, har den högsta beslutsrätten, och beslutar till exempel om Vamok's medlemsavgift. Fullmäktigen också övervakar styrelsen, och tar hand om att studentkårens aktiviteter motsvarar till medlemmars behov.
Om du blev intresserad om saken och du vill inverka på ärenden, bli en kandidat i fullmäktige valet. Varje medlem av Vamok har rättighet att bli kandidat, och varje medlem av VAMOK för att rösta i valet. Observera, att enligt studentkårens reglering är det officiella språket i möten finska (naturligtvist också svenska kan användas i anförandet).
Fullmäktige val arrangeras i 19.-20.11.2008. Du kan anmäla dig som kandidat så att du fyller i kandidatnomineringsblanketten, som kan hämtas från Vamok's kansli eller dejour från och med 21.10.2008. Du kan också skriva blanketten ut från Vamok's www-sidor. Blanketten måste lämnas in till de ovan nämnda ställena senast 11.11.2008.

Halarejoggningen 5.11.08

Haalarejoggingen arrangeras i år via en helt ny rutt. Starten och uppvärmningen är på torget, vid frihetsstatyn klockan 17:00.
Halarejoggningens efterfest är på Royal Night och börjar 22:00. Förköp av biljetterna kan endast göras vid joggningsevenemanget under eftermiddagen.
Vid entrén kostar biljetten 5€.

Triangelikryssningen

Triangelinfon har skickats ut till alla resanden. Om du inte har fått detta info så tag omedelbart kontakt med VAMOK. Samma sak gäller om du har köpt/sålt biljetten eller du har någonting onormalt med resandet. (Blir kvar i Åbo efter kryssningen osv.) På tisdag är den sista dagen man har möjligheten att sälja vidare biljetten.

Rökning under skoltid

Rökning är förbjuden på alla andra ställen vid enheterna än de reserverade rökplatserna.

Gillar du att sitsa?

Vamok har fått respons från svenskspråkiga studenter som vill ta del på andra studentkårers sitsar i Vasa. Vi har varit i kontakt med dessa kårer och hoppas att de ska skicka oss deras reklam, så att vi får upp dem på hemsidan.

Mera information på http://www.vamok.fi/index.php?&language=sv

Takaisin