Ajankohtaista

Dejour och kansliets öppetstider

Vamok dejourerar inte på Wolffskavägen på veckorna 41 och 42. Nästa gången dejourerar vi på måndagen den 24 oktober kl 11-13.00.
Kansli är stängd under höstlovet på veckan 42.

Vamok's medlemmar, observera det här!

Visste du, att du har möjligheten att inverka på vad som Vamok gör och vilka service den erbjuder för sina medlemmar? Studentkårens fullmäktige och de 20 personer som väljs i den, använder det högsta beslutsrätt, och beslutar till exempel om Vamok's medlemsavgift. Fullmäktigen också bevakar styrelsen, och tar hand om att studentkårens aktiviteter motsvarar till medlemmars behov.

Om du blev intresserad om saken och du vill inverka på ärenden, bli en kandidat i fullmäktige val. Varje medlem av Vamok har rättighet att bli som kandidat, och varje medlem av Vamok för att rösta i valet. Observera, att enligt studentkårens reglering är det officiella språket i möten finska (naturligtvist också svenska kan användas i anförandet).

Fullmäktige val arrangeras i 15.-16.11.2005. Du kan anmäla dig som kandidat så att du fyller i kandidatnomineringsblanketten, som kan hämtas från Vamok's kansli eller dejour från och med 10.10.2005. Du kan också skriva blanketten ut från Vamok's www-sidor. Blanketten måste lämnas in till de ovan nämnda ställena senast 4.11.2005

GM presents Vamok Video Awards

Vamoks första Video Awards -gala i Giggling Marlin på onsdag den 12.10.2005 från klo. 22.00.
Biljetter:
- I fröhand 2€
- Från dörr 3€
Dresscode Kostym
Mer information: http://www.vamok.fi/toiminta/tapahtumakalenteri.php?&language=sv eller projekti@vamok.fi

Med halaren inträde till Sport's match förmånligare

Vaasa Sport erbjuder på Vamok's medlemmar biljetten till Sport-Jokipojat matchen på tisdag 11.10 på priset av 5 € om du har Vamok's halare på dig. Matchen börjar kl. 18.30. Kom i tid och sporra Sport i vinsten!

Takaisin