Ajankohtaista

Nyheter från studenkåren 25.4.

VAMOKs kontor är öppet normalt till den 27 maj 2005. Kontoret öppnar igen den 1 augusti 2005.

Motionsturer har avslutats för denna våren.

Inhämningen av lärdomsproven arrangeras i Brändö enhetens (teknik och kommunikation) bokhandel följande:

Vecka 17 kl. 8-15:15
Vecka 18 kl. 8-14:00
Tel. 06-312 2161

Efter det kan lärdomsproven lämnas till kansliet eller infon i Brändö, med alla önskningar om omslagen (hur många, hårda eller klisteromslag). Kom ihåg att meddela ditt telefonnummer.

Mera information: 040 504 2280/Vamok-Tuki rf.

Studiepoäng och studiestöd

Statsrådets förordning om ändring av 4§ i förordningen om studiestöd trädde i kraft vid början av år 2005. En högskolestuderandets studier anses framskrida i en sådan takt att examen kan avläggas inom den för studierna fastställda stödtiden om han eller hon i genomsnitt har 5,5 studiepoängs studieprestationer per stödmånad. Studiestöd kan dock beviljas eller utbetalningen fortsättas om den studerande i genomsnitt har
minst 4,8 studiepoängs (räkna 3,2 sv x 1,5 = 4,8 studiepoäng) studieprestationer per stödmånad. T.ex. om du lyfter studiestöd 1.9.2005 - 31.5.2006 bör du avlägga minst 43,2 studiepoäng.

Besvara användarenkäten om användning av elektronisk material 18.4.-1.5.2005

Det nationella elektroniska biblioteket FinELib anskaffar internationella och inhemska elektroniska tidningar, databaser och andra nättjänster till förfogande för finska universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och
allmänna bibliotek. Största delen av elektronisk material som kan användas på Vasa yrkeshögskolas bibliotek har också anskaffats via FinELib.

Syftet med FinELib användarenkäten är att ta reda på hurdant material studerande, lärare och forskare behöver. Ytterligare vill man ha feedback på material som redan finns samt kartlägga ideér för utveckling av
servicen.

Enkäten finns i adressen:
https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/1068/lomake.html?rinnakkaislomake=Fr%E5geformul%E4r

Tack för Ditt svar!

Blodtjänst söker blodgivare

Lagernivån för koncentrat av röda blodkroppar ligger för närvarande under målnivån i blodgrupperna A+, A-, O- och B-. Blodtjänstbyrån i Vasa hoppas att det vid Vasa yrkeshögskola finns blodgivare som kan hjälpa upp den försämrade lagersituationen.

Den aktuella lagersituationen kan kollas upp på Blodtjänsts förnyade webbsidor på adressen www.blodtjanst.fi. Stapeldiagrammet på första sidan visar i vilka blodgrupper behovet av blodgivare för tillfället är som störst.

Man kan ge blod om man är frisk, väger minst 50 kg och är 18-65 år. Nya blodgivare bör dock vara under 60 år. Då man kommer för att ge blod, ska man ta med sig ett officiellt identitetsbevis med foto, eller sitt
blodgivarkort.

Tilläggsinformation:

Arja Fant, sjukskötare
Blodtjänstbyrån i Vasa
Nedre torget 1 A, 5 våningen
Tfn (06) 317 1642
www.blodtjanst.fi

Öppettider:
må, ti och to 12-18
on och fr 10-15

VAMOK önskar alla studerande trevlig sommar!

Takaisin