Ajankohtaista

Nyheter från studentkåren

Merinova`s Från idee till affärsidee -tävling

Tävlingens deltagnings tid har förlängts. Svaren kan returneras till VAMOKs kansli eller till dejouren 15.3. För mera information gå på http://www.merinova.fi/ajankohtaista.

VAMOK-STÖD rf ide är att med inkomster från affärsorganisationen stöda VAMOK rf studerandeverksamhet. Man kan bästa bekanta sig med VAMOK-STÖD rf verksamhet i cafe - bokhandeln och där kan man tillexempel ta kopiorna, priset 0,04 euro/kopia (medlem).

VAMOKs bastu (Vörågatan 8)

Man kan hyra VAMOKs bastu för priset 34 medlemmar och 68 till andra.
Reservering kalender hittar du på VAMOKs byrå.

(Redigerade 7.2.2014: VAMOK gav upp bastun lokaler under 2012.)

Evenemang

Kom och utmana din vän:
Mardi Gras fest 11.2. på Royal Night i Vasa.
Festens tävlingar leds av Ellen Jokikunnas och Heikki Paaso från Idols.
Biljetter från VAMOK 4 och från dörren 5 .
Förhandsbiljetter i begränsad mängd. (Förhandsbiljett = halaremärke.)
Mera information på festen projekti@vamok.fi

Takaisin