Ajankohtaista

Nyheter från studentkåren 17.3.

Förfrågan om välmående

VAMOK rf har gjort en förfrågan till alla studerandena vid Vasa yrkeshögskola. Förfrågningen finns på adressen www.vamok.fi/kysely. Man har tid att svara till den 8 april. VAMOK rf hoppas att så många som
möjligt svarar på förfrågningen så att urvalet skulle vara omfattande. Bara genom att svara kan du påverka en viktig sak.

Aerobic turer inhiberade tillsvidare

Aerobic turerna måste inhiberas tillsvidare eftersom ledare saknas. Om du intresserad av att vara ledare eller du vet någon som kunde fungera som det, ta kontakt med sportsekreteraren Leena Saarvio 040 5525 019.

Frivillig återbetalning av studiestöd återbetalas inom mars

Frivillig återbetalning av studiestöd för år 2004 bör ske inom mars 2005, påminner FPA. Ifall en studerande inte inom utsatt tid betalar tillbaka överbetalt studiestöd återkrävs stödet med en höjning på 15 procent.

En studerande som under år 2004 har haft inkomster som överstigit årsinkomstgränsen eller det s.k. fribeloppet kan frivilligt betala tillbaka överbetald studiepenning och bostadstillägg. Den sista dagen för frivillig återbetalning är 31.3.2005.

Det går enklast att återbetala studiestöd genom att fylla i blanketten Meddelande om förändrade förhållanden och skicka den till FPA eller universitetets studiestödsbyrå före mitten av mars. Då får den studerande per post en färdigt ifylld bankgiroblankett för inbetalningen.

Sits 23.3.2005

Vamok arrangerar en sits onsdagen den 23 mars klockan 19 på Fontana. Priser, anmälningsanvisningar och annan information finns på adressen www.vamok.fi/tapahtumakalenteri.

Innebandy för damer saknar spelare

Egen innebandy tur för damer behöver flera spelare. Alla som är intresserad kan komma på måndag klockan 20-21 till Onkilahti skola (Berggatan 7 innergårds byggnaden). Ta egen klubba med dig.

Takaisin