Ajankohtaista

Nyheter från studentkåren 12.1.2005

VAMOKs medlemsavgift för våren 2005 och årsavgift

VAMOKs medlemsavgifter är samma som förra året. För hela året 23 euro och halvår 12 euro.

Om du har klistermärket Höst 2004 på ditt studentkort men dina studier fortsätter, kom ihåg att märken inte gäller längre i februari. Alltså om du vill förlänga ditt medlemskap, kom och begär en ny faktura från VAMOKs kansli eller från Rådhusgatans dejoureringspunkt (måndagar och onsdagar
kl: 10.30-12.00).

Styrelse för år 2005 har organiserats

Studentgården vid Vasa Yrkeshöskola VAMOKs styrelse har organiserats i sitt möte på måndagen 3.1.2005. Marjut Vanha-aho (puheenjohtaja@vamok.fi) fortsättar som ordförande och andra sektorer har organiserats enligt följande:

Utbildningspolitik och Karriär- och rekteringstjänster: Juha Pöntinen (kopo@vamok.fi)
Socialpolitiska verksamhet och idrott: Emilia Sorama (sopo@vamok.fi)
Tutor verksamhet: Sara Brännkärr (tutor@vamok.fi)
Internationell verksamhet: Kristian Salminen (international@vamok.fi)
Information: Heidi Tuisku (tiedotus@vamok.fi)
Projekter: Joni Koski (projekti@vamok.fi)
Vice ordförande: Emilia Sorama

Tiden att söka till tutor tar slut 14.1.2005

Nya tutorer för år 2005 sökes just nu, och ansökningstiden gäller tom.14.1. Ansökningsblanketten finns i VAMOK's kansli och dejour på Rådhusgatan. Om du vill veta mera, sänd e-post till tutor@vamok.fi. OBS: utbildning för tutorer hålls tyvärr bara på finska.

Gratis studiebesök för VAMOKs medlemmar till Wasa Sports Club 18.1.2005

VAMOK och Wasa Sports Club har bestämt erbjuda  gratis studiebesök för VAMOKs medlemmar. På tisdagen 18.1 kl: 14-16.00 har alla VAMOKs medelemmar som har klistermärket 2004-2005 möjlighet att besöka motionsalen.

Det är också möjligt att delta i två gympa-grupper:
Kl 14 Spinning 45 min
Kl 16 BodyPump 60 min
Min. 10 personen/grupp. Sista föranmälandag är på fredag 14.1. till e-mail adress opiskelijasihteeri@vamok.fi

Inträde är gratis med studiekort och det innehåller de två gympa-grupper och motionsalerna. Adress: Wolffskavägen 36. Välkommen!

Karriärdag 1.2.2005 i enheten för teknik och kommunikation

I enheten för teknik och kommunikation arrangeras karriärdag 1.2. Det kommer olika lokala företag på plats och de presenterar sina verksamhet och möjliga arbetsplatser. Mer information senare.

Party 8.2.2005

VAMOK arrangerar vårens första studentfest på fastlagstisdag 8.2 i Giggling Marlin. Mera information på  anslagstavlorna och VAMOKs webbsidor www.vamok.fi .

Takaisin