Ajankohtaista

Nyheter från studentkåren

Högskolestuderandens kommunalpolitiska program

Vasas studentkår (VAMOK, VYY, PAGUS, SSHV, KAV och Justus) har i samarbete konstruerat ett kommunalpolitiskt program för år 2005-2008 med tanke på höstens kommunalval. Programmet sammanställdes i fjol, och det publicerades i april. Programmet ska delas ut för alla kandidater i kommunalvalet.

Programmet tar fram saker som främjar studerandes förankring i Vasa, och på detta vis gagnas stadens tillväxt och hela Vasaregionens utveckling. Programmet kristalliserar sig till sysselsättning och erbjudande av arbetsplats till studerande: studerande vill knappast stanna kvar i Vasa, även om boende och kollektivtrafik är bra, om han/hon inte har arbetsplats. Andra saker som har observerats i programmet är boende, omgivning och kollektivtrafik, hälsa, välmående och fritid.

Adress

Till kännedom för VAMOKs medlemmar. Om du inte har fått senaste Nivaska hem eller om du har flyttat, kom ihåg att anmäla din nya adress också för VAMOK. Lägg märke till att när du byter adressen i WinhaWille får vi inte din information därifrån. Alltså du måste anmäla nya adressen skilt till oss! Du kan göra det på VAMOKs websida eller sänd e-post till opiskelijasihteeri@vamok.fi . Nivaska utkommer också på sommaren!

Inhängning av examensarbete

Inhängning av examensarbete sker dagligen i teknik enhetens bokhandel ända till 7.5. Efter det kan man lämna arbetet till teknik enhetens kansli för inhängning.

VAMOKs kansli har sommarlov 3.5-1.8.

Vi kommer tillbaka i början av augusti. Vamok önskar alla studerande en bra sommar!

Takaisin