Ajankohtaista

I samband med vårens 2009 gemensam ansökan blev totalt 614 nya studeranden valda för till yh-examen ledande finsk- och svenskrpråkigia  utbildningar.

BILAGA

Platserna som var med i ansökan blev bra ifyllda. Somliga fria platser kan ansökas i kompletteringsansökan 3.-6.2009.  

Takaisin