Ajankohtaista

Nya studerande kan ansöka studiestöd på nätet

Nya studerande kan ansöka studiestöd elektronisk http://www.fpa.fi/etjanst och det är snabbare. Via e-tjänsten kan man ansöka om studiepenning och bostadstillägg samt statsgaranti för studielån. Man kan också återbetala, annullera och avbryta sitt studiestöd elektronisk. E-tjänsten ger också information om uttagna studiestöd och inkomstgränser, vilket hjälper studeranden att hålla stöd och förvärvsinkomsterna i balans. Via e-tjänsten man kan följa ansökans handläggningsskede, betalningsdagar, stödbelopp och få uppgifter om sitt studielån och studielånsavdraget.

Tilläggsinformation om studiestöd  och Vasa yrkeshögskolans studiestödsnämden www.puv.fi - studiestöd

Susan Sundqvist, föredragande, sekr. / 040-733 4174

Takaisin