Ajankohtaista

Nya öppethållningstider för studiebyråerna fr. o. m 17.11.2008

På grund av feedback från studiekåren VAMOK justeras studiebyråernas öppethållningstider enligt följande:

Studiebyrån vid Rådhusgatan

MÅ 10.00 - 13.30 och 14.00 - 17.20, TO - FRE 10.00 - 13.30

Studiebyrån vid Wolffskavägen

MÅ - TO 10.00 - 13.30, FRE 12.00 - 15.15

Speciellt med tanke på vuxenstuderande är Wolffskavägens studiebyrå öppen på fredagarna 12.00 - 15.15 och Rådhusgatans byrå på måndagarna 14.00 - 17.20. 

Erkki Kokkonen, chef för studieärenden

Takaisin