Ajankohtaista

Nya affärsideer belönades i Rewell Center

Jenni Kallioniemi, Sanna Kenttä, Taru Kiiski samt Sarita Nevamäki skapade den vinnande affärsplanen.


Vasa yrkeshögskolas, VYH:s studerande har redan fyra gånger tidigare föreslagit affärsideer i samarbete med affärscentret Rewell Center i deras tävling Rewell Center Chance.

I tillfället deltog förutom de studerande även prefekten Elisabeth Malka från företagsekonomi och turism vid Vasa yrkeshögskola, företagsamhetens överlärare Kari Ristimäki, avdelningschef Maj-Lis Backman, flera lektorer från VYH samt marknadsföringschefen för Rewell Center Marja Katajisto.

En väsentlig del av VYH:s företagsekonomiutbildning är omfattande studier i företagsamhet och att få en positiv inställning till företagande. Affärsidetävlingen är ett mycket bra sätt att motivera de studerande och att förverkliga teori i praktiken. I det fiktiva företagets affärsplan förutsätts de studerande att bl.a. kartlägga marknadssituationen, göra finansiella beräkningar samt beräkna lönsamheten och utvärdera riskerna i samband med företagsverksamheten. Ideerna är avsedda att förverkligas i den utvidgade delen av affärscentret. Allt som allt har 120 studerande deltagit i processen att ge affärsideer. 10 stycken förslag valdes ut till en slutlig bedömning.

I bedömningen av förslag till affärsideer deltog förutom VYH:s lärare ett auktoritativt råd från näringslivet, bestående av Rewell Centers marknadsföringschef Marja Katajisto, Teknologicentralen Merinovas innovationsombudsman Anssi Hakala samt Andelslaget KPO:s ekonomidirektör Kim Biskop.

Jenni Kallioniemi, Sanna Kenttä, Taru Kiiski samt Sarita Nevamäki skapade den vinnande affärsplanen. Pretty Mama är en specialaffär för mammakläder och i planen ingår även ett mål att utvidga verksamheten till en nätbutik på Internet när verksamheten har stabiliserats. Rådet tyckte att speciellt den skriftliga dokumentationen över affärsplanen var bra och att det finns en äkta marknadsöppning för denna typ av butik. Iden stöder Rewell Centers profilering som inköps- och trivselcentrum för familjer.

Hedersomnämnande fick två grupper. Anette Koivisto, Anu Laukka och Kaisa Lehtimäki hade föreslagit en hotellverksamhet som kombineras med välmående då igen Linda-Mari Högnabba, Andreas Kaitajärvi, Tom Lemponen och Kaj Ritala föreslog en Sushi-restaurang, den första i sitt slag i Vasa.

Takaisin