Ajankohtaista

Ännu bättre stödtjänster med hjälp av feedback

Studerandena är sedan tidigare bekanta med att ge feedback om studiperioderna och med stöd av denna feedback har man kunnat utveckla och utvecklar fortsättningsvis studieperioderna. Fungerande stödtjänster främjar studierna och nu skulle vi vilja ha feedback om dessa tjänsters funktionsduglighet. Med stödtjänster syftar man på all verksamhet som stöder studierna som t ex studiebyråns, internationella byråns och bibliotekets tjänster.
 
Studerande, du kommer snart att få per e-post ett brev med en länk till ett elektroniskt feedbackformulär. Du utnyttjar väl tillfället att berätta dina åsikter om hur du tycker att stödtjänsterna fungerar och om hur du tycker att de kunde utvecklas. Via länken i slutet  kommer du också åt det elektroniska feedbackformuläret. Du kan besvara formuläret fram t.o.m. den 24.2.2008. https://e-lomake.puv.fi/elomake2/lomakkeet/1061/lomake.html

Svaren behandlas anonymt, men uppge dina kontaktuppgifter i blanketten om du vill delta i utlottningen av en iPod Nano.

Takaisin