Ajankohtaista

Näringslivssamarbete diskuteras vid Vasa YH

Vasa YH pressmeddelande 21.11.06

Vasa yrkeshögskola arrangerar ett infotillfälle 24.11. om forsknings- och utvecklingstjänster till näringslivet i samarbete med VASEK.  Representanter från VASEK och tillhörande kommuners näringslivsombudsmän träffar Vasa yrkeshögskolas forskning- och service personal under fredagförmiddag. Nuvarande och framtida projekt, -fortbildningar och Öppna yrkeshögskolans relaterade näringslivstjänster kommer att presenteras. Som avslutning bjuder Vasa yrkeshögskolas restonomstuderande på lunch i Rådhusgatans undervisningskök.

Mera infomation:
Camilla Stenbäck, Vasa yrkeshögskola / Forskning och service camilla.stenback@puv.fi
Projektkoordinatorer Annika Torniainen, Vasa yrkeshögskola / Forskning och service annika.torniainen@puv.fi

Takaisin