Ajankohtaista

Muutoksia opintotukilakiin ja -asetukseen

Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävä edistyminen:

1. AMK-perustutkintoon opiskelusta

Ammattikorkeakouluopiskelijalla tulee jatkossa olla opintosuorituksia keskimäärin vähintään 3,2 opintoviikkoa tukikuukautta kohden. Esimerkiksi jos nostaa opintotukea ajalla 1.9.04 - 31.5.2005, pitää opintoja kertyä yhteensä 29 opintoviikkoa.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2004 ja koskevat kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Syksyn 2004 opintojen edistymisen seurannassa ovat opinnot, jotka on suoritettu 31.7.2004 mennessä. Opintosuorituksia tulee olla keskimäärin vähintään 3 opintoviikkoa tukikuukautta kohden.

2. Erikoistumisopinnoista

Pohdittaessa eri opintolinjojen tuettavuutta ja tukiaikaa 1.8.2004 lukien erikoistumisopinnoissa opintoja tulee olla 5 a § mukaan vähintään kolme opintoviikkoa tukikuukautta kohden. Näillä linjoilla opiskelevilta siis ei vaadita 3,2 opintoviikkoa tukikuukautta kohden. (Erikoistumisopintoja opiskelevat ne joilla on ennestään yksi tutkinto, esim. tradenomi).

Lisätietoja

Susan Sundqvist, opintotukilautakunnan sihteeri

Takaisin