Ajankohtaista

Muistihäiriöisten kanssa työskentelevät tapaavat Vaasassa 24.5.

Validaatiopäivä tarjoaa uutta tietoa ja vertaistukea

Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää muistiohäiriöisten ihmisten kanssa työskenteleville suunnatun neuvottelupäivän tiistaina 24.5.

Validaatio on amerikkalaisen sosiaaliterapeutti Naomi Feilin jo 1960-luvulta alkaen kehittämä vuorovaikutusmenetelmä, joka auttaa muistamattomia vanhuksia vähentämään stressiä, säilyttämään arvokkuutensa ja elämänhalunsa. Menetelmän taustalla on psykoterapeuttisia teorioita, joihin validoiva, myötäelävä ymmärrys ja vuorovaikutus perustuvat. Iäkkään muistinsa menettäneen selviytymiskyky paranee, kun hänellä on kyky eläytyä menneeseen. Loogisuuden heiketessä viestintä muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi ja ajoittain symboliseksi. Kun ympäristö kykenee ymmärtämään tätä käytöstä näkemällä yhteyden tarpeisiin ja tunteisiin, voidaan vanhuksen elämänlaatua huomattavasti parantaa. Validaatio myös vähentää ahdistusta ja lisää sosiaalisuutta ja kykyä ilmaista tunteita.

Vuosittaiset neuvottelupäivät pidetään nyt ensi kertaa Vaasassa ja ohjelman erityisenä teemana on symbolit ja sanaton viestintä. Seminaaripäivän tavoitteena on tarjota validaatiokoulutuksen suorittaneille syventävää tietoa ja uusia näkökulmia omaan työhön. Koulutus, tieto ja vertaistuki lisäävät lisäksi muistihäiriöisten vanhusten kanssa työskentelevien jaksamista.

Luennoitsijoina on alan keskeisiä asiantuntijoita kuten Satu Sipola, joka on muistihäiriöisten vanhustenhoidon ja validaatiomenetelmän opetuksen uranuurtajia Suomessa. Sanatonta viestintää avaa kehon kielen asiantuntija, teatteriohjaaja Marja-Leena Haapanen. Avauspuheenvuoron pitää kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Aino Siltanen. Pitkään vanhustyön puolestapuhujana toiminut ja itsekin validaatiokoulutuksen suorittanut Siltanen on vaikuttanut merkittävästi siihen, että koulutus aloitettiin myös Vaasassa. Vuonna 2000 aloitetun Vaasan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen on nyt suorittanut lähes 100 henkilöä.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Sirkka Soini
Vaasan ammattikorkeakoulu - Tutkimus ja palvelut
Puh. 06 326 3018, 040-778 3018, sirkka.soini@puv.fi

Takaisin