Ajankohtaista

Mitä tapahtuu auditoinnissa 23.-25.4 ?

Mikä on auditoinnin tarkoitus?

Laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin tarkoituksena kehittää toimintamme laatua ja saada ulkopuolinen arvio sen vahvuuksista ja heikkouksista. Jos auditoinnin suorittava Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) toteaa laatujärjestelmämme kelvolliseksi ja toimintamme laatujärjestelmämme mukaiseksi, on auditointimme hyväksyttävästi läpäisty. Jos taas järjestelmässämme on merkittäviä puutteita, saamme kaksi vuotta aikaa korjata järjestelmäämme jonka jälkeen suoritetaan uusinta-auditointi ilmenneiden puutteiden osalta.

Auditoinnissa käytetään neljäportaista kriteeristöä. Kriteeristö sisältää puuttuvan, alkavan, kehittyvän ja edistyneen laadunvarmistuksen luonnehdinnat kaikista auditoinnin seitsemästä kohteesta. Kohteet ja kriteerit löydät intrasta http://intra.puv.fi/kehittaminen/audit08/ulkoinenauditointi/kohteet/

KKA:n nimeämälle viisihenkiselle auditointiryhmälle lähetetään etukäteen materiaalipaketti, joka sisältää perustietoa korkeakoulustamme, toimintajärjestelmämme sekä näytöt ja näytteet järjestelmämme toimivuudesta.

Mitä tapahtuu auditointivierailun aikana?

Auditointipäivät ovat 23.-25.4. keskiviikkoaamusta perjaintaihin lounaaseen saakka.
Auditointivierailun tarkoituksena on todentaa ja täydentää auditointiaineiston perusteella saatua kuvaa korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmästä.

Ensimmäisen vierailupäivän kohteena on laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus, toisena päivänä keskitytään tutkintotavoitteisen koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistyön ja muun toiminnan laadunvarmistukseen.

Ketä haastatellaan ja mitä heiltä halutaan tietää?

Auditointiryhmä valitsee heille etukäteen toimitettavan aineiston perusteella alustavasti ne yksiköt, joissa vierailevat ja ne henkilöt, joiden kanssa haluavat keskustella. Yleiset haastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluina ja ne kestävät noin tunnin.

Osa vierailukohteista voidaan kuitenkin päättää vasta auditoinnin aikana. Auditointiryhmä päättää myös sen, kenen kanssa he haluavat teemoista keskustella.

Alustavan suunnitelman mukaan auditointiryhmä on ensimmäisen vierailupäivän Raastuvankadulla, jossa päivä alkaa johtoryhmän haastattelulla, ja siirtyvät toiseksi vierailupäiväksi Wolffintien yksikköön.

Haastateltavilta halutaan saada tietää miten meillä käytännössä toimitaan, ja onko toiminta yhtäläinen laatujärjestelmän kanssa.

Päivien tarkka ohjelma täsmentyy lähempänä auditointiajankohtaa, mutta vierailu sisältää ainakin keskustelut seuraavien henkilöryhmien kanssa:

- Korkeakoulun johdon ja laatupäällikön haastattelu
- Osastonjohtajien haastattelu
- Opetushenkilökunnan haastattelu
- Opiskelijoiden haastattelu
- Tuki- ja palvelutoimintojen edustajien haastattelu
- Korkeakoulun sidosryhmien haastattelu

Miten valmistaudun auditointiin?

Auditoinnissa keskustellaan jokapäivisistä toiminnoistamme, joten erityistä valmistautumista ei tarvita. Jokaisen kannattaa kuitenkin tutustua intrasta löytyvään toimintajärjestelmään.

Lisätietoa

Auditoinnin kohteet ja käytettävät kriteerit löydät Intrasta ulkoinen auditointi- otsakkeen alta. Samasta osoitteesta löydät paljon muutakin informaatiota auditoinnista.

Tulevaan auditointiin liittyvää materiaalia kootaan MOSS-työalustaan. Sieltä löytyy auditointimateriaalin rakenne, auditoitavat kohteet ja muuta auditointiin liittyvää. Seuraathan aktiivisesti sivustoa! Osoite MOSSiin on http://moss/Pages/sites.aspx (Huom. sivu toimii vain koulun sisällä tai Citrixin kautta.)
Ehdotuksia laadunvarmistuksemme näytöiksi voit lähettää sähköpostitse tarja.kettunen@puv.fi

Henkilöstön kehittämispäivässä 31.3. keskustellaan yhdessä auditointiryhmän puheenjohtaja Veijo Hintsasen ja KKA:n projektikoordinaattori Kirsi Hiltusen kanssa tarkemmin auditointiin liittyvistä asioista.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan laatu-aamupäivät on Raastuvankadulla 7.4. ja Wolffintiellä 8.4.2008.

Lisää infoa antaa myös laatupäällikkö Tarja Kettunen.

Takaisin