Ajankohtaista

Minna Laatu vs. hallintojohtajaksi

Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 17.6.2008 valinnut  kasvatustieteiden maisteri Minna Laadun, 41, hallintojohtajan viransijaiseksi ajalle 1.8.2008 - 31.7.2011.
Valinnan perusteina olivat muun muassa Laadun laaja ja alalle soveltuva johtamiskokemus sekä hyvä kunnallishallinnon tuntemus. Laatu siirtyy Vamkiin Vaasan kaupungin koulutoimenjohtajan tehtävästä, jossa hän vastasi mm. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, opetuksen kehittämisestä ja arvioinnista sekä koulujen rehtoreiden sekä viraston hallintohenkilöstön esimiestehtävistä. Minna  Laatu on työskennellyt myös opetustehtävissä yleissivistävän koulutuksen eri asteilla.

Lisätietoja:
Rehtori Jouko Paaso

Takaisin