Ajankohtaista

Ministeri Thors: Vaasanseutu kasvaa kansainvälisyydestä

Vamkissa on käynnissä opetusministeriön rahoittama hanke, jossa pyritään löytämään ja toteuttamaan keinoja, joilla edistää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä. Hanke huipentui maanantaina 12.4. Vamkin opiskelijoiden kanssa yhteistyössä koordinoituun seminaariin.

Tilaisuudessa puheenvuoron pitänyt maahanmuuttoministeri Astrid Thors totesi, että Vaasan alue on kehittynyt vauraaksi ja kansainväliseksi maassa- ja maahanmuuton ansiosta. Hän povasi korkeakoulutiheälle ja kansainväliselle seudullemme menestystä myös jatkossa, sillä esimerkit maailmalta osoittavat osaamisen ja erilaisuuden houkuttelevan sekä työnantajia että työntekijöitä.

Ministeri Thors vahvisti Suomen tarvitsevan jatkossa entistä enemmän ulkomaista työvoimaa, mitä pyritään tukemaan myös lainsäädännöllisin uudistuksin: tavoitteena on, että ulkomaalaiset opiskelijat voivat jatkossa jäädä Suomeen etsimään työtä kymmeneksi kuukaudeksi tutkinnon suoritettuaan. Niin ikään kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden työteon säännöksiä koskevia eroja pyritään tasavertaistamaan.


Keskeinen osa hanketta ovat erilaiset tilaisuudet ja kulttuurienväliset kohtaamiset, joita on järjestetty opiskelijoille, henkilöstölle ja alueen työelämälle. Opiskelija Sabina Nylund on ollut mukana hankkeessa ja seminaarijärjestelyissä.Hankkeesta vastaava lehtori Marianne Waltermann kertoi maahanmuuttoministeri Astrid Thorsille hankkeen aikana tuotetusta opintokokonaisuudesta, joka perehdyttää ulkomaalaiset opiskelijat muun muassa suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työnhakuun.


Tilaisuudessa puhunut Vaasan apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman korosti puheenvuorossaan suomen ja tarvittaessa ruotsin kielenkin opiskelua varsinaisten tutkinto-opintojen rinnalla: kielen perusosaamisenkin on todettu edistävän työllistymistä merkittävästi.
 
 
Päivään oli kutsuttu kaikki Vamkin ulkomaalaiset opiskelijat sekä alueen työnantajia. Vaasan kuudessa eri korkeakouluyksikössä opiskelee vuosittain yli 1000 tutkintoon tähtäävää ulkomaalaista opiskelijaa.


Takaisin