Ajankohtaista

Mindful Managers –hankkeen partnereiden kokous 9.-10.5.2019

Julkaistu 2019-06-05 10:00:29 EEST.

VAMK on mukana Erasmus+ EU-hankkeessa Mindful Managers, jossa tavoitteena on kehittää julkisen sektorin johtajien taitoja, osaamista ja henkisen hyvinvoinnin hallintaa sekä rakentaa joustavuutta töissä.

Hanke on kolmivuotinen ja alkoi syksyllä 2017. Hankkeen alussa tehtiin laaja analyysi julkisen sektorin johtajien koulutustarpeista tilastotiedon, fokusryhmähaastatteluiden ja yksilöhaastatteluiden avulla. Analyysissä selvisi, että johtajat kokevat työnsä haastavaksi, johtajien työmäärä on voimakkaassa kasvussa ja viimeaikainen taloudellinen taantuma ja muutokset työelämässä ovat vaikuttaneet huomattavan negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa.

Toisen hankevuoden aikana on kehitetty koulutusohjelma, joka kohdistuu erityisesti julkisen sektorin johtajiin, lisää tietoisuustaitoja käytännön neuvojen ja tekniikoiden avulla, vahvistaa ajanhallinnan taitoja, parantaa työhyvinvointia ja kattaa joukon muita pehmeitä taitoja, kuten kommunikaatio, itsetuntemus ja joustavuus. Koulutusohjelma pilotoidaan jokaisessa partnerimaassa julkisen sektorin johtajilla syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Lisäksi hankkeessa kehitetään mobiilipeli, jota testataan koulutuksen yhteydessä. Hankkeessa toteutetaan myös mentorointiryhmät ja laaditaan opas johtajille henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen tueksi. Toukokuun kokouksessa käytiin läpi koulutuksen sisältöjä ja hankehallinnon asioita, kuten hankkeen arviointi ja toteutuksen tilanne.

Kuva5.JPG

Kokous Aleressa (kuva Babett Csokán)

Kuva 6.jpg

Ideointia kouluttajan opasta varten (kuva Babett Csokán)

Kuva 7.jpg

 

Hankkeen partnerien edustajat oikealta Babett Csokán (Inova), Helen Goovaerts ja Goele Vanhelmont (Obelisk), Maria Solomou ja Elena Xeni (Cardet) sekä Suvi Kallio, Sanna Saikkonen ja Ulla Isosaari (VAMK) (kuva Babett Csokán)

Kuva 8.jpg

Hankkeen posteri Smart Growth Tools –tapahtumassa Technobothniassa 9.5.2019, lehtori Suvi Kallio (kuva Sanna saikkonen))

Kuva 9.jpg

Illallinen Laihialla (kuva Ulla Isosaari)

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin