Ajankohtaista

Mindful Ageing -hanke etsii positiivisempaa suhdetta ikääntymiseen

Julkaistu 2021-09-27 16:49:50 EEST.

Luovatko mindfullness-tekniikat terveempää ja aktiivisempaa elämää ikääntyville? Tätä tutkitaan kansainvälisessä hankkeessa, jossa VAMK edustaa Suomea.

The Mindful Ageing -hankkeessa painotetaan terveellisen ikääntymisen merkitystä. Hankkeen tavoitteena on edistää terveellisiä elämäntapoja yli 50 -vuotiaiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi auttaa ikääntyviä ihmisiä ennen ja jälkeen eläköitymisen suhtautumaan positiivisesti ikääntymiseen ja aktiiviseen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua mindfulnessiin sekä positiivisen psykologian tekniikoihin. Hankkeessa noudatetaan ennaltaehkäisevää lääketieteellistä lähestymistapaa, joka korostaa myönteistä suhtautumista ikääntymiseen, terveelliseen elämäntapaan ja sen ylläpitämiseen.

Väestön ikääntyminen on yksi suurimmista sosiaalisista ja taloudellisista haasteista, joita eurooppalaiset yhteiskunnat kohtaavat 2000-luvulla. VAMK on mukana hiljattain käynnistyneessä kansainvälisessä hankkeessa, joka etsii ratkaisuja ikääntymisen ongelmiin. 

Ikääntyvän väestön kasvava osuus johtaa julkisen talouden, kuten mm. eläkkeiden, pitkäaikaishoidon, terveydenhuollon ja koulutuksen menojen lisääntymiseen. Kun väestön ikääntymiskehitys kasvaa jokaisella vuosikymmenellä, nykyiset terveyspalvelujen mallit haastetaan vastaamaan uusiin todellisuuksiin ja vaatimuksiin. Tukipalveluja tulisi kehittää edelleen ja niiden laatua tulisi parantaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sekä julkiseen, yksityiseen että epäviralliseen hoitoon (eli perhe ja ystävät). Henkilöstöä tulisi kouluttaa, räätälöityjä tukiohjelmia tulisi kehittää ja kotihoitoa tulisi tukea sekä laajentaa edelleen.

Mindfulness tunnustetaan lupaavaksi, edulliseksi ja ei-invasiiviseksi toimenpiteeksi,joka voi mahdollisesti ennaltaehkäistä kognitiivista heikkenemistä tai heikentymistä.

Mindful Ageing syksyllä 2020 alkanut, on 3 vuotta kestävä hanke, joka on käynnistetty vastaamaan näihin haasteisiin sekä tutkimaan niitä edelleen. Hankkeen tarkoituksena on auttaa ikääntyviä ihmisiä ennen eläkeikää ja myös sen jälkeen suhtautumaan aktiivisesti hyvinvointiin sekä luomaan positiivinen ajattelutapa ikääntymiseen. Syyskuussa 2020 alkanutta hanketta tukee Euroopankomission (EY) Erasmus + -ohelma. Hankkeessa mukana ovat kuusi kumppaniorganisaatiota Bulgariasta, Suomesta, Ranskasta, Kreikasta, Irlannista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Väestön ikääntyminen jatkuu todennäköisesti myös tulevaisuudessa ja yhteiskuntiemme on mukauduttava tähän uuteen todellisuuteen. Ajatus eläkkeelle jäämisestä on erityisen houkutteleva monille ihmisille. Eläköityessään monet ihmiset kohtaavat kuitenkin yksinäisyyden, sosiaalisen eristäytyneisyyden, mielenterveyden haasteet, liikuntarajoitteisuuden, hyödyttömyyden tunteen, motivaation puutteen, heikon itsetunnon, kuolemanpelon, riittämättömän eläkkeen jne. Vanhempina ihmisillä on erilainen ajattelutapa ja asenne ikääntymiseen.

Asiantuntijoiden mukaan tärkein etu positiivisesta asenteesta ikääntymiseen on tosiasia, että se auttaa ehkäisemään masennusta ja sosiaalista syrjäytymistä. Näistä kahdesta asiasta selviäminen on tärkein tekijä kohti pidempää elämää. On tärkeää pysyä aktiivisena ja pitää aivot liikkeessä, jotta ei tuntisi itseään eristetyksi.

Terve elämäntapa on avain aktiiviseen ikääntymiseen ja siten sellaiset tekniikat kuten mindfulness,postiivinen ikääntyminen ja aktiivinen elämäntapa voivat hyödyttää ikääntyvää sekä kognitiivisesti että fyysisesti. Mindfulness-menetelmän on todettu vähentävän masennusta, stressiä, jännitystä ja helpottavan päihde -addiktion hoitoa. Mindfulness -harjoituksia on monenlaisia kuten meditaatio, hengitysharjoitukset, jooga, tai-chi, terveellinen elämä, syöminen jne. Harjoittelemalla mindfulness-tekniikoita voi vähentää stressiä, huolia ja yksinäisyyttä, vähentää systeemisiä tulehduksia ja parantaa henkistä terveyttä, unta, tietoisuutta, minä pystyvyyttä, kognitiivisia toimintoja ja psyykkistä hyvinvointia.

Tutustu hankkeeseen VAMKin sivuilla

Pidempi esittely, suomeksi

Hankkeen esittely, englanniksi

Takaisin