Ajankohtaista

Tiedote 12.2.2007

Millainen tulos, kun tutkitaan hammaslääkärin asiakastyytyväisyyttä?

Vaasan ammattikorkeakoulun toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat saivat tehtävän tutkia Alueen Hampaan asiakastyytyväisyyttä lokakuussa 2006. Ammattikorkeakoulussa toimii Yritysklinikka, josta ohjataan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja opiskelijoiden toteuttavaksi.

      

Kuinka tyytyväinen asiakas voi olla hammaslääkärikäynnin jälkeen? Pohti Yritysklinikan koordinaattori Annika Torniainen. Ovatko hammaslääkärin asiakastyytyväisyystutkimuksen mittarit huudon volyymi vai ehkä porattavien reikien määrä suhteessa tyytyväisyydestä annettuun arvosanaan? Yritysklinikka sai tutkimustilauksen Erikoishammasteknikolta, joten kyseessä ei ollut aivan tavallinen hammaslääkäri vaan yritys, jossa tehdään mm. proteesin valmistusta ja korjausta sekä irronneen hampaan korjauksia.


Tutkimuksessa saatiin positiivisia vastauksia, mikä osoittaa, kuinka ihmiset ovat onnellisia saadessaan apua elämää häiritseviin hammasongelmiinsa. Lähes 100 % asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneista oli tyytyväisiä Alueen Hampaaseen. Vastaajien lukumäärä oli 52, keski-ikä oli 67 vuotta ja yli puolet vastaajista oli naisia. Suurimmalla osalla vastaajista oli kokoproteesit ylhäällä ja alhaalla. Yrittäjä, Erikoishammasteknikko Ilkka Garaisi ilahtui opiskelijoiden esittäessä tutkimustuloksia, joissa asiakkaat kokivat erityisen hyväksi ystävällisen palvelun, kiireettömyyden ja tietysti proteesit. Tutkimuksen palautteissa mainittiin muutamien asiakkaiden tyytymättömyys vastaanottotiloihin. Ongelmaan on tulossa ratkaisu, kun Alueen Hammas muuttaa uusiin tiloihin Kauppapuistikko 20.

Opiskelijoille toimeksianto opetti tutkimuksen tekemistä ja työelämän kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Sairaanhoitajaopiskelijoilla ei ole aikaisemmin ollut tämän tyyppistä yritysyhteistyötä. Alueen Hampaalle tehtiin myös yritysanalyysi, jonka tekemiseen osallistuivat taloushallinnon tradenomiopiskelijat. Oikea yritys-case laskentatoimen opetuksessa koettiin haastavaksi, mutta hyödylliseksi tavaksi oppia.
 
Yritysklinikka -hanke tarjoaa pk-yrityksille soveltavaa tutkimusta sekä kehittämistoimenpiteitä kaikilla Vaasan ammattikorkeakoulun toimialoilla. Yritykset voivat ostaa edulliseen hintaan palveluja. Ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat toimeksiannot opettajien ohjauksessa. Hankkeen rahoittaja on ESR, Länsi-Suomen lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena edistää Pohjanmaan pk-yritysten ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyötä. 

Lisätietoja:
Yritysklinikka-hankkeen Projektikoordinaattori Annika Torniainen
puh. 06 326 3573 Gsm. 040 831 4420
email: annika.torniainen@puv.fi.

Yritysklinikan kotisivu: http://www.yritysklinikka.com.

       

 

Takaisin