Ajankohtaista

Microsoftilta tunnustusta VAMKin tietojärjestelmäosaamiselle

Julkaistu 2011-04-06 10:36:51 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on valittu Microsoftin järjestämässä kilpailussa vuoden 2010 Suurin Edistäjä -organisaatioksi.

VAMK on räätälöinyt itselleen työkalun koko ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelmien tekoon ja toiminnan seurantaan, mistä sovellustyöstä voi myöhemmin poikia hyötyä myös muille oppilaitoksille.  Tiedonhallintaratkaisuksi valittiin Microsoft Office SharePoint Server eli MOSS, ja käyttöjärjestelmä päivitettiin Windows 7:ään.

– Lähtökohtamme oli jäsentää toimintasuunnitelma kohde tai asia kerrallaan ja käsitellä kutakin asiaa määrämuotoisena kohteena, joilla kaikilla on samat luokittelukriteerit, kertoo VAMKin tietojärjestelmäpäällikkö Timo Pitkäranta.

MOSS:n monen käyttäjän raportointiominaisuudet tekevät toimintasuunnitelman päivittämisen asianomistajille helpoksi.

– Nyt koko henkilöstömme voi selata osastojen ja toimintojen yksittäisiäkin toimenpidesuunnitelmia, mikä edistää avointa toimintatapaa sekä toiminnan seuraamista jatkuvaksi parantamiseksi. Lisäksi järjestelmä tekee aiemmin staattisista toimintasuunnitelmista dynaamisia, sillä nyt niitä voidaan päivittää jatkuvasti, sanoo laatupäällikkö Tarja Kettunen.

Suurin Edistäjä -ohjelmassa Microsoft asettaa tavoitteekseen parantaa 100 000 suomalaisen yrityksen työn sujuvuutta ja työvälineitä seuraavan 12 kuukauden aikana tarjoamalla yrityksille osaamistaan, tukeaan ja työvälineitä. Vuosittain valittava Suurin Edistäjä on organisaatio, joka on tehokkaimmin kehittänyt toimintaansa ja työn tuottavuutta tietotekniikan avulla. Asiantuntijaraati valitsee finalistit, joista yleisö äänestää suosikkinsa.

SharePoint on Microsoft-teknologioita hyödyntävä tiedonhallintaratkaisu, joka tehostaa organisaation sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Palvelintuotteella voidaan toteuttaa räätälöityjä ratkaisuja www-sivustojen julkaisuun, työryhmätyöskentelyyn, dokumentinhallintaan ja hakutoimintoihin.

Takaisin