Ajankohtaista

Mickelsörarnas och Molpehällornas naturstationer i turismverksamhet -seminarium 30.3.

Tid:      30.3.2007 klockan 9.00-14.00

Plats:    Vasa Yrkeshögskola, Rådhusgatan 29, rum RC103

Vasa yrkeshögskola arrangerar i samarbete med Forststyrelsen ett seminarium, där temat är "Utveckling av Mickelsörarnas och Molpehällornas naturstationer med tanke på turismverksamhet". Strävan är att skapa gemensamma verksamhetsmodeller samt att förbättra de turistiska förutsättningarna med tanke på naturstationerna verksamhet.

Seminariet är gratis och är ämnat till alla aktörer som är intresserade av naturstationernas turismverksamhet.

Anmälan senast 21.3.2007:
https://e-lomake.puv.fi/elomake2/lomakkeet/426/lomake.html?rinnakkaislomake=Forststyrelsen

Program

9.00-9.15         Seminariet öppnas + kaffe

9.15-9.30         Forststyrelsens målsättningar inom regionen

9.30-10.15       Naturturism trender allmänt samt på Mickelörarna
                         ·        Den nya naturturismen (förändringsperspektiv)
                         ·        Mickelörarna ur ett kundperspektiv
                         ·        Diskussion

10.15-11.00     Kundprofilering nu och i framtiden
                         ·        Mickelsörarnas och Molpehällornas kunder nu
                         ·        Kunderna i framtiden - allmän diskussion

11.00-12.00     Var finns produkten?
                         ·        Produkten nu och i framtiden
                         ·        Företagarnas syn på produkten - allmän diskussion

12.00-12.45     Lunch

12.45-13.30     Nätverksbildning och gemensamma spelregler
                         ·        Samarbete mellan företag - diskussion
                         ·        Samarbete med Forststyrelsen - diskussion

13.30-14.00     Fortsatta åtgärder

Takaisin