Ajankohtaista

Merinova koordinoimaan Vaasan tiedepuiston kehittämistä

Vaasassa toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki sekä Vaasanseudun kehitys Oy VASEK ovat valtuuttaneet tiedepuistohankkeen koordinaattoriksi Teknologiakeskus Oy Merinova Ab:n vuosiksi 2007-2010. Teknologiakeskus Merinova kehittää innovaatioympäristöä ja luo edellytyksiä innovatiivisen yritystoiminnan syntymiselle Vaasan seudulla, joten sen toimialaan sopii hyvin myös tiedepuistotoiminnan kehittäminen.

Tiedepuisto edistää korkeakoululähtöisen uuden yritystoiminnan syntymistä, korkeakoulujen osaamisen ja tutkimustulosten siirtämistä alueen yrityksiin sekä yritysten ja korkeakoulujen välistä tutkimusyhteistyötä. Toiminnalla halutaan vahvistaa Vaasan seudun asemaa kansainvälisenä kasvukeskuksena Pohjanmaan maakuntaohjelmassa sekä seudun aluekeskusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tulevaisuudessa tiedepuiston toiminnallisen ytimen tulee muodostamaan Palosaaren kampusalueelle rakennettava Innotalo, joka tarjoaa tiloja yrityksille korkeakoulujen välittömässä läheisyydessä. Samalla kehitetään edelleen innovaatioasiamiestoimintaa ja vakinaistetaan yrityshautomopalvelut.

Vaasan tiedepuiston kehittäminen on osa seudun kolmen yrityspuiston kehittämistä (Vaasa Airport Park, Strömberg Park sekä Palosaaren kampusalue). Tiedepuisto etenee vaiheittain. Vuonna 2007 laaditaan tiedepuiston kokonaishankesuunnitelma ja vahvistetaan eri osapuolten mukanaolo. Toisessa vaiheessa, vuodesta 2008 alkaen, käynnistetään ja kehitetään tiedepuiston ydin- ja tukiprosesseja.

Ensimmäinen, vuoden 2007 vaihe toteutetaan Aluekeskusohjelman ja toinen vaihe (2008-2010) Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) puitteissa.
 
Lisätietoja:

Matti Jakobsson, rehtori, Vaasan yliopisto, tiedepuistoryhmän puheenjohtaja
puh. (06) 324 8202
 
Yrjö Halttunen, toimitusjohtaja, Merinova                                           
puh. (06) 282 8255
 
Hanna Pitkänen, suunnittelija, Vaasan korkeakoulukonsortio
puh. (06) 328 5107

Takaisin