Ajankohtaista

Meddelande om studiestöd

Meddelande från studiestödsnämndens sekreterare:

Yrkeshögskolestuderande,

1) Studiestödsansökningar skickas inte till FPA, när det gäller överskridande av stadgeenlig studietid. Ansökningarna lämnas in till studiebyrån eller till studiestödsnämndens sekreterare.

2) Om du ansöker studiestöd för studier, arbetspraktik eller slutarbete till sommartid (juni, juli och augusti), fyll i Kela-blanketten OTm och bilagan Utredning över sommarstudier. Stödet förutsätter 3 studieveckor av studier i huvudsyssla för varje månad. Ansökningarna lämnas in till studiebyrån eller till studiestödsnämndens sekreterare.

Blanketter finns i studiebyrån och på WWW-sidorna.

Tilläggsuppgifter

Susan Sundqvist, studiestödsnämndens sekreterare

Takaisin