Ajankohtaista

Maten ett dragplåster för Österbotten -seminarier 7.3.

Tid: tisdagen den 7.3.2006, kl. 8.30-14.15
Plats: Vasa yrkeshögskola, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa

Program

8.30 Anmälning och kaffe
9.00 Öppning av seminariet, Mats Sabel, Vyh
9.05-10.30 Praktisk användning av sensorisk analys, Anette Jonsäll, SUA- Sensorik, Utbildning & Analys. (Föreläsningen är på svenska)
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 11.15 Sammanfattning av projektet, Kirsi Salomaa, Vyh
11.15 - 11.30 Projektet ur en elevs synvinkel
11.30 - 11.45 Vilken nytta har deltagarna haft av projektet+ Tarja Ollila, Grilli-Kahvio Tarjantti
11.45 - 12.30  Lunch, egen bekostnad
12.30 - 14.00  Äta ute på restaurang, FT Merja Sillanpää, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Föreläsningen är på finska)
14.00 - 14.15 Avslutning av seminariet

Anmälningarna senast 3.3.2006:
Mats Sabel, tel. 06 - 3263539 eller per email. mats.sabel@puv.fi

Seminariet är avgiftsfritt för projektdeltagare och studeranden och personal på VYH för övriga 10 € / deltagare.

Välkommen!
            

Takaisin