Ajankohtaista

Lyckat online seminarium med Dataföreningen i Umeå

Måndagen den 31.08.2009 genomförde Open Kvarken projektet i samarbete med Dataföreningen i Umeå ett lyckat seminarium om Open Source, licenser, affärsmodeller och juridik.  Som verktyg för online utsändningen användes OpenMeetings version 0.9 som Open Kvarken projektet översatt till svenska och finska och utvecklat tillsammans med communityn.  Vi kunde alla konstatera att OpenMeetings kan inom kort ersätta dyrbara kommersiella lösningar som finns på marknaden.

Huvudutvecklaren från OpenMeetings communityn Sebastian Wagner från Tyskland föreläser vid vårt seminarium den 6.10.2009 i Vasa yrkeshögskolas utrymmen. Vid samma seminarium kommer Sesca att tillsammans med JNT (Jakobstads Network & Telecom) presentera den Webapplet som Open Kvarken projektet varit med och finansierat tillsammans med JNT.  Denna VOIP lösning kommer att erbjudas 1200 företag via BAIT projektets hemsida. Open Kvarken projektet har finansierat en tunneleringsfunktion från Sesca som kommer att överföras till Kamailio communityn. Även denna communitys representant Daniel Mierla finns på talarlistan.

För närmare information om seminariet 6.10 se på projektets hemsidor www.openkvarken.fi och www.vcoss.fi . Program som bilaga.

Mer information:
Rainer Lytz,  rainer.lytz(@)puv.fi  tel. 040-841 2805

Takaisin