Ajankohtaista

Lönen under arbetspraktik, gäller tiden 1.1. - 31.7.2008 /Ändringen fr.o.m 1.8.2008

Du har rätt att lyfta studiestöd om din lön under arbetspraktiktiden är mindre än 505 euro per månad.
Ändringen träder i kraft 1.8.2008; du får lyfta studiestöd om din lön under arbetspraktiktiden är mindre än 660 euro per månad.

Takaisin