Ajankohtaista

Lidls tillväxthistoria är ett exempel på etablering på den finländska marknaden


Lidls verkställande direktör Antti Tiitola (till höger) besökte Vasa yrkeshögskola och föreläste tillsammans med försäljningsdirektör Panu Porkka och distributionscentralens direktör Anssi Thureson om ett utländskt företags etablering på den finländska marknaden. 


Lidl har under de senaste åren varit ett framgångsrikt tillväxtföretag inom den finländska detaljhandeln och har aktiverat konkurrensen inom dagligvaruhandeln bl.a. med sin prisnivå och ett brett varusortiment. Verkställande direktören Antti Tiitolas recept på att förverkliga och upprätthålla tillväxt är Lidls starka koncept, en enkel verksamhetsmodell, en låg organisation och högklassiga produkter till ett förmånligt pris. Dessutom finns i företaget en beredskap till förändring samt snabba och överraskande åtgärder.
 
Lidl Finland Kb:s verkställande direktör Antti Tiitola, som tidigare studerat vid VYH, besökte vår yrkeshögskola 2.10.2007 och föreläste tillsammans med försäljningsdirektör Panu Porkka och distributionscentralens direktör Anssi Thureson om ett utländskt företags etablering på den finländska marknaden. 

Tiitola berättade om det unga företaget historia, bl.a. om butiksnätet i Finland, vilket grundades i tiden utan några som helst maknadsundersökningar. Tiitola hade fram till år 2000 verkat som marknadsföringsdirektör och viceverkställande direktör för ett importföretag som som handlar med reservdelar till bilar. Därefter blev han butikspraktikant inom Lidl I Tyskland.

Antti Tiitola inledde sin praktik med att ordna tomat- och gurkhyllorna och under fyra månader utförde han allehanda sysslor i butikerna. Även  praktik i Österrike hörde till introduktionsperioden. Då Tiitola återvände till Finland hade han inga nämnvärda instruktioner för hur man grundar ett företag. Hans uppgift var att planera huru många butiker som skulle grundas och var de skulle placeras. Dessutom var anskaffningen av lämpliga tomter och byggander en utmaning. Därefter påbörjades rekryteringen av personal till det nya företaget, först till planeringen och förverkligandet av byggnaderna samt i ett senare skede för själva företagsverksamheten.
                 
År 2002 öppnades 10 butiker samtidigt på olika ställen i Finland. Tillväxttakten var stark även under de två följande åren. Därefter var tillväxten inom butikskedjan måttligare  Idag finns det 115 Lidl-butiker iI Finland mellan Hangö i söder och Sodankylä i norr. Det nya huvudkontoret finns i Vanda i Kaivoksela. Distributionscentralerna finns i  Laukaa och Janakkala. I Vasa öppnar butikskedjan sin andra LIDL-butik längs Karlebyvägen.
 
Lidls verksamhetsmodell grundar sig på självbetjäning, vilket innebär snabba och enkla butiksbesök. Butikernas areal är i medeltal ca 1000 - 1200 kvadratmeter och sortimentet omfattar ca 1300 märkesvaror. Dessa är kedjans egna varor, inhemska och utländska varor. Sortimentet breddas med olika erbjudanden på bruksvaror varje vecka. Man satsar på hög kvalitet och förmånliga priser. Bl.a. mjölk-, kött- och grönsaksprodukterna är inhemska. Som överraskande exempel på mycket efterfrågade bruksvaror kan nämnas träningsbyxor samt näs- och öronhårklippare. Återvinning är en väsentlig del av verksamheten, t.ex. papp och plast returneras till distributionscentralerna.

Lidl är en betydande arbetsgivare i Finland: personalen omfattar över 2000 personer. Personalens medelålder är 24 år och unga har utomordentliga möjligheter till avancemang. Rekrytering av ny personal sker idag ofta inom kedjan, eftersom kassapersonal som börjat som deltidsanställd, ofta kan visa sig ha förmåga att klara av mer krävande eller nya uppgifter. Verkställande direktör Tiitola betonade i sin föreläsning för VYH.s studerande, att flit och ihärdighet ofta belönas med utmanande och intressanta uppgifter. Avlöningen inom handeln är synnerligen konkurrenskraftig redan vid medlet av karriären.

Text: Forskningsdirektör Kirsti Melin
Översättning: Prefekt Elisabeth Malka
Bild:  Eliina Salmela
_ _


Fakta om Lidl:

Lidls rötter sträcker sig till 1930-talet, då Lidl & Schwarz grundades i sydvästra Tyskland som en partihandel för livsmedel. I ett senare skede delades verksamheten i Lidl-butiker och Kaufland- och Handelshof-hypermarketaffärer.

Idag utgör Lidl en del av Schwarzs företagsgrupp, vilken är en av de tio största dagligvarukedjorna I Tyskland. Internationellt fungerar Lidl som självständiga dotterföretag överallt I Europa.

De första Lidl-butikerna öppnades i Ludwigshafens omgivning på 1970-talet och verksamheten utvidgades i Tyskland ända till slutet av 1980-talet. Sin internationella verksamhet inledde Lidl i början av 1990-talet och idag har den butiker i nästan alla länder i Europa. I jämförelse med övriga dagligvarukedjor har Lidl det mest omfattande discount-butiksnätet I Europa. Totalt har Lidl-kedjan ca 7000 butiker och de finns i 23 länder.

Takaisin