Ajankohtaista

Lektor Antti Virtanen är Årets lärare

Vasa yrkeshögskolans studerande valde lektor Antti Virtanen till Årets lärare. Virtanen undervisar i datakommunikationsteknik på både finska och svenska. Motiveringar till utnämningen var bl.a. att Virtanen har en inspirerande undervisningsstil och väl förberedda lektioner.

Studerande konstaterade bl.a. att

"Virtanen gör sitt ämne intressant och håller oss vaken"
"Han kräver mycket av oss men också av sig själv"
"Antti inspirerar oss att lära och försäkrar att vi förstår det han undervisat"

Syftet med att rösta fram Årets Lärare är att stöda och motivera lärarna i deras arbete. Med utnämningen lyfter man fram vikten av god undervisning samt främjar lärarnas motivation att ständigt utveckla sig själva.Mer information:
Sanna Torkko, fullmäktigens ordförande, VAMOK
sanna.torkko@puv.fi

Takaisin