Ajankohtaista

Ledningsutnämningar i Vyh

EM Elisabeth Malka har valts till prorektor t.o.m. 31.7.2009. Prorektorn fungerar vid behov som rektorns suppleant samt leder enheten för studieärenden, som omfattar bl.a. studiebyrån, studiehandledningsärenden samt karriär- och rekryteringsservice och internationella ärenden.
 
EM Elina Martin har valts till prefekt för enheten för företagsekonomi och turism t.o.m. 31.7.2009. AVD, SVM Raimo Koivisto har valts till prefekt för hälsovård och det sociala området t.o.m. 31.7.2009. Prefekterna leder sina enheter med resultatansvar för planeringen, utvecklingen och förverkligandet av utbildnings- och FoU-verksamheten.

Takaisin