Ajankohtaista

Lastensuojelutyön laaja erikoistumiskoulutus tarjolle VAMKissa

Julkaistu 2017-04-05 16:51:00 EEST.

VAMKissa käynnistetään vuoden kestävä lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus elokuussa 2017. Koulutus soveltuu jo työelämässä toimiville, eritysesti lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville, jotka haluavat syventää lastensuojelun asiantuntemustaan.

- Koulutus antaa lastensuojelun ammattilaisille välineitä toimia nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä, joten opiskelija voi soveltaa koulutuksessa oppimiaan asioita suoraan omaan työhönsä, kertoo sosiaalialan koulutuspäällikkö Ulla Isosaari VAMKista.

30 opintopisteen laajuinen koulutus koostuu seitsemästä eri opintojaksosta, jotka täydentävät toisiaan. Opintojen sisällöissä painotetaan lastensuojelun työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä sekä niiden kehittämistä. Lisäksi korostetaan monialaisten ja -ammatillisten verkostojen hyödyntämistä.

- Opiskelija oppii kehittämään päivittäistä työtään. Koulutukseen osallistuvat pääsevät myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa ja jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan alalta, Isosaari sanoo.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä itsenäisesti, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Suoritus merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa työnhaussa ja työelämässä etenemisessä.

Opintoihin haetaan 3.4.–12.5. VAMKin www-sivuilla olevalla hakulomakkeella. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman koulutuksen hinta on 1000 euroa, ja se toteutetaan yhteistyössä Diakin, Turun ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulujen sekä Yrkeshögskolan Novian kanssa.  Koulutus käynnistyy 31.8.2017 ja päättyy huhtikuussa 2018.

sosionomi.jpg

Lastensuojelutyö on vaativaa, ja siihen vaikuttavat voimakkaasti yhteiskunnalliset muutokset. Nykypäivänä esimerkiksi työelämän joustavuusvaateet haastavat lapsiperheitä.

Lisätietoja:
- Koulutuspäällikkö Ulla Isosaari, puh. 040 725 3772
- Lehtori Riku Niemistö, puh. 040 752 5435

Takaisin