Ajankohtaista

Läsåret 2010-2011: studerande som fortsätter sina studier

Ungdomsutbildning

för dem som fortsätter sina studier inom ungdomsutbildningen inleds läsåret måndagen 30.8.2010 enligt arbetsordningen som publiceras i augusti på adressen
www.puv.fi > Studietjänster > Arbetsordningar.

Vuxenutbildning

för dem som fortsätter sina studier inom vuxenutbildningen inleds läsåret enligt arbetsordningen som publiceras i augusti på adressen
www.puv.fi > Studietjänster > Arbetsordningar.

Studerande som fortsätter sina studier bör för läsåret 2010-2011 göra närvaro- eller frånvaroanmälan senast 31.8.2010 via WinhaWille https://secure.puv.fi/wille. Studerande som överskridit studietiden anmäler sig på studiebyrån.

I samband med anmälan bör studeranden uppdatera sina kontaktuppgifter och sin e-postadress i WinhaWille -fältet "Adressändringar".

Närvaro-/frånvaroanmälan kan ändras enbart vid byte av läsåret. Gällande vårterminen, görs ändringsanmälan före 12.1.2011 till studiebyrån.

Ytterligare uppgifter ger yrkeshögskolans studiebyrå:

Tfn 0207 663 300 (växeln)
Fax (06) 326 3112
E-post: opintotoimisto@puv.fi

Takaisin