Ajankohtaista

Läsåret 2010-2011: nya studerande

Nya studerande inom ungdomsutbildning börjar läsåret måndagen 30.8.2010:

Kl. 9.00, Rådhusgatan 31
- Liiketalous
- Företagsekonomi
- International Business
- Matkailu
- Turism
- Tourism

Kl. 10.00, Rådhusgatan 31
- Hoitotyö, hoitotyö
- Hoitotyö, terveydenhoitotyö
- Sosiaaliala

Kl. 10.00, Wolffskavägen 30
- Alla finskspråkiga utbildningsprogram inom teknik

Kl. 10.00, Wolffskavägen 30
- Information Technology 

Kl. 10.00, Wolffskavägen 30
- Informationsbehandling
- Tietojenkäsittely

Inom vuxenutbildning börjar undervisningen

Fredag 27.8.2010, kl. 12.15, Wolffskavägen 30
- Kone- ja tuotantotekniikka
- Rakennustekniikka
- Sähkötekniikka
- Tietotekniikka

Måndag 30.8.2009, kl. 9.00, Rådhusgatan 31
- Matkailu

Måndag 30.8.2010, kl. 17.00, Rådhusgatan 31
-Företagsekonomi
-Liiketalous

Högre yh-examen
- Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko. lördag 4.9.2010 kl. 9.00, Wolffskavägen 30

Att anmäla sig till studerande

Alla studerande bör anmäla sig som närvarande eller som frånvarande studerande för läsåret 2010-2011. Studierätten innehar endast de som anmält sig som närvarande.

Anmälan gäller hela läsåret. Anmälan sker genom att returnera anmälningsblanketten tillsammans med blanketten för emottagandet av en studieplats senast 3.8.2010 kl. 16.15 till ansökningsbyrån:

Vasa yrkeshögskola
Ansökningsbyrån
Wolffskavägen 30, 65200 Vasa

Ytterligare uppgifter får du i antagningsbrevet som skickats till dig per post. Information ger även yrkeshögskolans ansökningsbyrå:

Tfn 0207 663 300 (växeln)
Fax (06) 326 3112
E-post: ansokningsbyran@puv.fi

Takaisin