Ajankohtaista

Läsåret 2008-2009: studerande som fortsätter sina studier

Ungdomsutbildning

för dem som fortsätter sina studier inom ungdomsutbildningen inleds läsåret måndagen 25.8.08 enligt arbetsordningen som publiceras i august på  adressen www.puv.fi > Studiestjänster > Arbetsordningar.

Vuxenutbildning

för dem som fortsätter sina studier inom vuxenutbildningen inleds läsåret enligt arbetsordningen som publiceras i august på adressen www.puv.fi > Studiestjänster > Arbetsordningar.

Studerande som fortsätter sina studier bör för läsåret 2008-2009 göra närvaro- eller frånvaroanmälan senast 1.9.2008 via WinhaWille https://secure.puv.fi/wille. Studerande som överskridit studietiden anmäler sig på studiebyrån.

I samband med anmälan bör studeranden uppdatera sina kontaktuppgifter och sin e-postadress i WinhaWille -fältet "Adressändringar".

Närvaro-/frånvaroanmälan kan ändras enbart vid byte av läsåret. Gällande vårterminen, görs ändringsanmälan före 12.1.2009 till studiebyrån.

Ytterligare uppgifter ger yrkeshögskolans studiebyrå:

Tfn 0207 663 300 (växeln)
Fax (06) 326 3112
E-post: puv-opintotoimisto@puv.fi

Takaisin