Ajankohtaista

Kartuta projektiosaamistasi Wärtsilän tai VEO:n toimipisteessä ulkomailla

Vamk tarjoaa insinööriopiskelijoille uuden tavan kansainvälistyä: opiskelija voi suorittaa projektiharjoittelujakson ulkomailla kansainvälisen teknologiayrityksen toimipisteessä. Vamk on solminut Wärtsilän ja Vaasa Engineeringin, VEO:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa ensimmäiset opiskelijat voivat lähteä projektiharjoitteluun ulkomaille jo tänä keväänä.

Yhtenä toimenkuvana projektiharjoittelujaksolla on hajautettujen energialaitosten projektointi kaukomaihin. Opiskelijoiden valinta kullekin projektiharjoittelujaksolle suoritetaan Vamkin sekä yrityksen yhteistyöllä ja lopullinen valinta tapahtuu yrityksen toimesta. Opiskelija ja yritys tekevät kahdenkeskisen sopimuksen projektiharjoittelujakson ajaksi. Sopimuksessa määritellään projektiharjoittelun kesto ja tavoitteet, lisäksi se kattaa kaikki projektiharjoittelujaksosta aiheutuvat kulut ja mahdollistaa opiskelijalle projektikohtaisen korvauksen.

Projektiharjoittelujakso valitaan suuntaavaksi opinnoksi toisen vuoden suuntaavien valinnan yhteydessä ja jakso on tarkoitettu suoritettavaksi vuosikurssien kolme tai neljä aikana. Projektiharjoittelun ajankohta pyritään sopimaan jonkin periodin ajaksi, jottei opintojen suorittaminen viivästyisi. Projektiharjoittelujakson ajan opiskelija on poissa normaalin opetuksen parista ja hänellä on mahdollisuus saada projektiharjoittelujaksosta ohjatun ja valvotun raportoinnin avulla enintään 20 opintopistettä, joka on puolet suuntaavista opinnoista. Opintopisteiden määrä määräytyy tehtävän laajuuden mukaan. Projektin suoritusta valvotaan oppilaitoksen ja ohjataan toimeksiantajan toimesta. Opiskelijan tekemän raportin, oheistehtävien sekä ulkomailla suoriutumisen perusteella oppilaitoksen ja yrityksen ohjaajat määrittelevät arvosanan projektiharjoittelujaksosta.

Vamkin opiskelijoille tämä uusi mahdollisuus antaa yhden varteenotettavan ja mielenkiintoisen väylän hakeutua työelämään. Projektiharjoittelujakson suorittaminen ulkomailla vaatii opiskelijalta kykyä suoriutua itsenäisesti tehtävistä, kykyä tulla toimeen monikansallisen työyhteisön jäsenenä, kohtuullista teknologista kokonaisosaamista sekä tasapainoisuutta. Projekteissa myös työpäivät saattavat venyä pitkiksi.

- - -

Tule kuulemaan aiheesta lisää Wolffintien juhlasaliin (wa 247) keskiviikkona 18.3 klo 12.30-14.00. Tilaisuudessa projektiharjoittelusta ulkomailla kertomassa mm. Wärtsilän ja VEO:n edustajat.

Infotilaisuuden ohjelma

12.30 Tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja Jorma Tuominen
12.40 Projektikoordinaattori Hanna Yli-Yrjänäinen
12.50 Wärtsilä
13.10 Vaasa Engineering (VEO)
13.30 Sähkötekniikan opiskelija Ville Tamssi, kokemuksia työskentelemisestä Wärtsilän ulkomaan toimipisteessä

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Hanna Yli-Yrjänäinen
hanna.yli-yrjanainen@puv.fi

Takaisin