Ajankohtaista

Laatuleiman saaneen VAMKin erityisvahvuus on tiivis työelämäyhteistyö

Julkaistu 2021-06-16 15:01:55 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditoinnin. Laatuleima takaa, että VAMKin toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät kansalliset ja eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistuksen kriteerit.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut Vaasan ammattikorkeakoulun toimintaa. Auditoinnissa VAMKille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.  

Karvin puolueettoman arvion mukaan VAMKin vahvuuksia ovat erityisesti tiivis työelämäyhteistyö, työelämälähtöinen koulutus sekä osallistava toimintakulttuuri. Koulutusta kehitetään VAMKissa monipuolisen palautetiedon pohjalta. Auditointivierailu osoitti, että VAMKilla on merkittävä vaikutus ympäristöönsä yhteistyön, tiedonsiirron ja yhteisten projektien avulla.   

– Olemme aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttava ammattikorkeakoulu. Olemassaolomme perustuu tiiviiseen työelämä- ja yritysyhteistyöhön. Auditoinnin loppupäätelmät työmme merkityksestä alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamisessa ovat kiitos koko meidän yhteisöllemme, VAMKin rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen toteaa.   

Auditoinnin tarkoitus on paitsi taata korkeakoulun laadukas toiminta, myös antaa arvokasta tietoa vahvuuksista ja kehittämisen paikoista. Karvin palautteessa korostuu, että Vaasan ammattikorkeakoulussa kehitetään koulutusta sekä opiskelijan että työelämän lähtökohdista.   

Raportin mukaan VAMK kehittää tutkinto-ohjelmiaan systemaattisesti. Koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään laajasti VAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien palautetta. Strategiset kumppanuudet tavoittavat hyvin työelämän tarpeet ja tukevat käytännönläheistä ja osaamislähtöistä koulutusta ja osaavan työvoiman tuottamista.  

Lupaavaa TKI-toimintaa  

VAMKin kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtajana toimi emeritaprofessori Eva Werner, joka on toiminut urallaan muun muassa akateemisen laadunvarmistuksen parissa Itävallassa.  

Werner korosti VAMKin vahvaa opiskelijalähtöisyyttä, joka näkyy sekä opetuksen toteutuksessa että opiskelijoiden ohjauksessa.  

– Opiskelijoiden palautteesta ollaan kiinnostuneita, ja opiskelijakunta VAMOKilla on tärkeä rooli ammattikorkeakoulun kehittämistyössä. Opiskelijoiden ryhmäohjausta ja opinnäytetyön ohjausta on kehitetty tuloksekkaasti eteenpäin.   

VAMK on vahvistamassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa kunnianhimoisesti, ja sen kannattaisi ottaa nykyistä proaktiivisempi rooli TKI-ekosysteemin luomisessa ja kehittämisessä. Auditointiryhmä muistutti, että henkilökunnan tukemista muutoksessa on jatkettava ja varmistettava hiljaisen tiedon siirtyminen organisaatiossa.   

Jatkuvan oppimisen tarjonnassa kannattaa Karvin mukaan laajentaa. Kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden tasavertaisista mahdollisuuksista kansainvälisiin oppimisympäristöihin ja työelämän oppimiskokemuksiin on huolehdittava. Laatupolitiikka ja laadunhallinta tukevat hyvin ammattikorkeakoulun johtamista ja VAMKin uuden strategian toimeenpanoa. Henkilöstön työelämäjaksojen avulla edistetään uusimman tiedon siirtymistä työelämästä koulutukseen. 

Pitkä ja antoisa prosessi  

Auditointi alkoi Vaasan ammattikorkeakoulussa jo vuonna 2019. Prosessiin on osallistunut suuri joukko henkilökunnan, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. 

 – Laadunhallinta on pitkäjänteistä kehittämistä yhdessä eri tahojen kanssa. Olen erityisen ilahtunut ja kiitollinen siitä, miten sidosryhmämme, opiskelijamme ja VAMKin henkilöstö ovat olleet innostuneesti mukana rakentamassa laadukasta VAMKia, sanoo Vaasan ammattikorkeakoulun laatupäällikkö Tarja Kettunen 

 

Lisätietoja:  

VAMKin rehtori-toimitusjohtaja Kati Komulainen, 020 766 3400, kati.komulainen@vamk.fi 
Rehtori emerita Eva Werner, auditointiryhmän puheenjohtaja, ewernere52@gmail.com (englanniksi) 
Arviointineuvos Sirpa Moitus, auditoinnin projektipäällikkö, sirpa.moitus@karvi.fi 

Takaisin