Ajankohtaista

Laatukriteerit ohjaamaan AMK-kielten ja viestinnän opetusta

Julkaistu 2021-04-07 16:12:51 EEST.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit ovat valmistuneet. Kriteeristö on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laadun kehittämisen työkaluksi.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen kriteerejä suositellaan käytettäväksi kielten ja viestinnän opetuksen kehittämisessä ja opetussuunnitelmatyössä sekä organisaatiomuutoksissa niin korkeakoulukohtaisesti kuin valtakunnallisestikin. Kriteeristön suunnittelussa on ennakoitu myös tulevaisuuden osaamistarpeita.

Laatukriteerit on jaoteltu kolmeen osaan: 1. Opiskelijan opintopolku kielten ja viestinnän opinnoissa, 2. Opetus ja ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä ja 3. Kielten ja viestinnän opetuksen organisointi ja käytännön järjestelyt ammattikorkeakoulussa. 

Laatukriteerit on laadittu valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen opettajien kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimissä vuosina 2018–2020. Kriteerit ovat syntyneet monivaiheisessa verkostoyhteistyössä, johon osallistui aktiivisesti muun muassa ammattikorkeakoulujen kielten valtakunnallinen vastuuopettajaverkosto. Valtakunnallinen kollegiaalinen yhteistyö ja yhteisten periaatteiden määritteleminen kielten opetuksessa on tärkeää ammattikorkeakoulukentän heterogeenisyyden vuoksi.

Työskentelyprosessiin kuului myös laaja palautelausuntokierros, jossa kriteereitä kommentoi 77 toimijaa. Palautteen antajien joukossa olivat edustettuina työmarkkina- ja opiskelijajärjestöt, ammattikorkeakoulujen johto ja laatuasiantuntijat, laaja joukko yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen ja kielitaidon arvioinnin asiantuntijoita sekä muita kieliverkostoja. Seuraavassa vaiheessa Asiantuntijatiimi järjestää työpajoja kriteerien käytöstä ammattikorkeakoulujen kieltenopettajille ja opetuksen suunnittelijoille. 

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimi on kollegiaalinen valtakunnallinen yhteistyöelin, joka kehittää kielten ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa. Tiimiin kuuluu kahdeksan toimikausittain vaihtuvaa jäsentä eri ammattikorkeakouluista. Asiantuntijatiimi toimii tiiviissä yhteistyössä Vastuuopettajaverkoston kanssa, johon kuuluu noin 60 opettajaa eri ammattikorkeakouluista. 

Lisätietoja: Asiantuntijatiimin puheenjohtaja, yliopettaja Tarmo Ahvenainen (Xamk), puh. 044 702 8216, etunimi.sukunimi(at)xamk.fi

https://kivifoorumi.wordpress.com/ 

Laatukriteerit: https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetuksen-laatukriteerit-26.1.2021.pdf

Takaisin