Ajankohtaista

Laatuinfo 3/2009

Prosessinomistajuuksia tarkennettu

Johtoryhmä on käynyt läpi toimintajärjestelmän prosessikuvaukset ja prosessien omistajat. Käsittelyn yhteydessä tehtiin tarkennuksia ja muutoksia prosessinomistajuuksiin ja lisättiin prosessikuvauksen tunnisteeseen prosessinomistajakenttä. Lista prosessinomistajista on toimintajärjestelmän etusivulla Liitteet ja dokumentit otsikon alla - ja kommenttiboxithan ovat edelleen käytössä kommenttejanne varten!

Työelämäpalautelomakkeesta luovutaan

Koulutusohjelmittain laadittu työelämäpalautelomake on ollut käytössä vuodesta 2008 alkaen. Raportit saadusta palautteesta ja palautteiden määristä on luettavissa intrassa  kohdassa Kehittäminen/Tulokset/Työelämäpalaute. Nykymuotoisesta lomakkeesta luovutaan vähäisten vastausmäärien takia. Työelämäpalautteen ensisijainen painopiste on osastokohtaisten neuvottelukuntien kautta saatavassa palautteessa sekä mm. harjoittelukoordinaattoreiden ja opinnäyteohjaajien välittämässä työnantajapalautteessa.

Sähkötekniikan opiskelijat kunnostautuivat  palautteen annossa

Viime lukuvuonna opiskelijoiden aktiivisuutta antaa opintojaksopalautetta haluttiin kannustaa arpomalla saunailta sen osaston opiskelijaryhmien kesken, jonka palautemäärä olisi parantunut eniten. Lue lisää.
Yhteenveto osastokohtaisista opiskelijapalautteista ja niiden määrästä on luettavissa intrasta.

Auditointiuutisia

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen auditoinnit jatkuvat vuoteen 2011 saakka, jolloin kaikkien korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät on auditoitu. Lue viimeisimmät auditointiuutiset laadun ajankohtaisuutisista.

Lisätietoja: Tarja Kettunen

Takaisin