Ajankohtaista

Kurs i att starta eget företag 13.11

Tid: Fredag 13.11.2009, kl. 9-17
Plats: Yrkeshögskolan Novia (4. våning), Wolffskavägen 33

Se programmet här: http://www.vaasasciencepark.fi/sv/alla-nyheter/1-scienceparkin-uutiset/52-oman-yrityksen-perustamiskurssi-12112009

Anmälningar senast 10.11 till Ulla Kalliokoski: tfn (06) 282 8230, merinova@merinova.fi

Mer information:

Andre Österholm
andre.osterholm@merinova.fi, tfn 0400 66 4881

Takaisin