Ajankohtaista

Kulturerna möts

"alla är vi olika, alla är vi likvärdiga!"

Vi inbjuder dig till en multikulturell temadag

Tid: Onsdagen 15.12. kl 10.00-14.00

Plats: Wolffskavägen 30, rummen 233 och 232

Vasa yrkeshögkolans socionomstuderandena svarar för progammet, som innehåller bl.a. föreställningar, dia-förevisningar och utställningar.

Tidtabellen för föreställningarna är:

-kl 10.00

-kl 11.00

-kl 12.30

-kl 13.30

-kl 14.30

Välkomna!

Tilläggsinformation:

Lektor Tytti Hyttilä-Huhta

Tfn  326 3884
tytti.hyttilahuhta@puv.fi

Takaisin