Ajankohtaista

Henkilökunnan koronaohjeet: VAMKissa palataan kampuksille ja siirrytään hybridityöskentelyyn

Julkaistu 2020-08-06 16:53:38 EEST.

Opetus jatkuu syksyllä lähiopetuksena. Englanninkieliset ohjelmat International Business ja Information Technology alkavat 1. vuosikurssin osalta etäopetuksena. Muut englanninkieliset vuosikurssit aloittavat hybridiopetuksella opettajien ohjeiden mukaan. Kaikki yli 40 hengen luennot pidetään etäopetuksena. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään tarvittaessa.

Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampuksille elokuusta alkaen Suomessa vallitsevan suotuisan koronavirustilanteen mahdollistamana. Hybridityöskentely tarkoittaa sitä, että etä- ja lähityö vuorottelevat niin, että koko tiimi ei ole samaan aikaan samassa paikassa. Hybridityöskentelyn tarkemmat yksityiskohdat sovitaan esimiehen kanssa. Lähiopetus ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksilla. Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampuksille on vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta (THL.fi). Kaikessa VAMKin toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa korkeakoulu tarjoaa suojavarusteita.

VAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.
Koronatilanteen kehittymistä seurataan VAMKissa päivittäin. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään asianosaisia.
Korkeakoulun henkilöstön päivitetyt turvallisuusohjeet löytyvät organisaation Intrasta ja nettisivuilta.

Jos epäilet koronavirustartuntaa

Sairaana tai oireisena ei VAMKin tiloihin saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta. Henkilökunta voi käyttää myös Terveystalon palveluita, joka tarjoaa meille työterveyshuollon palvelut ja myös koronatestauksen. Otathan yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse tai digitaalisin keinoin.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa VAMKin arjen rutiineita. Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.
Lue lisää THL:n sivuilta.

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksella. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä.  Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.
Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsien desinfioinnin kautta.
Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena. Jos tentissä ei voida taata turvavälejä, tarjotaan kasvosuojaimet niille opiskelijoille, joilla omaa ei ole mukana.

Palvelut kam­puk­sil­la

Kirjastot, opintotoimistot ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat normaalisti kampuksilla ja verkossa. Kirjastoissa ja opintotoimistoissa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Muista seurata annettuja turvaohjeita. Opiskelijaterveydenhuollon palveluita tarjotaan.

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö

Tarjoamme henkilökunnallemme mahdollisuuden suojautua käyttämällä kasvomaskeja, jotka työnantaja tarjoaa tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu, tai henkilö muutoin haluaa käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään ja muita. Palvelutehtävissä työskenteleville tarjotaan myös suojavisiirejä.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Jos kuulut THL:n määrittämiin riskiryhmiin, ole yhteydessä esimieheen ja työterveyteen työjärjestelyistä. Voit tarkastaa riskiryhmät täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat. Työt pyritään järjestämään niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on VAMKissa jo entisestään tehostettu ja se suoritetaan THL:n ohjeiden mukaan. Tiloissa on tarjolla desinfiointipyyhkeitä.

Matkustus kotimaassa ja ulkomailla

Ulkomaanmatkoja ei nykytilanteessa tehdä. Kotimaan matkustamista aiheuttavat tilaisuudet pidetään ensisijaisesti etänä. Matkustamisesta sovitaan esimiehen kanssa.

Tapahtumat kam­puk­sel­la

Lukuvuoden avajaiset järjestetään etäyhteydellä. Muutkin tapahtumat järjestetään ensisijaisesti etänä. Jos se ei ole mahdollista, varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi. Tapahtuman järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Kokouskäytännöt

Kokoukset pidetään pääasiallisesti etänä.

Takaisin