Ajankohtaista

Korkeakoulutandemilla kieli haltuun

Julkaistu 2014-05-14 10:26:17 EEST.

Tunnilla pelataan Aliasta, ratkotaan sanaristikoita ja viihdytään muutenkin. Ensimmäisenä ei ehkä tule mieleen ruotsin tunnit, mutta VAMKin ja Novian korkeakoulutandem-hankkeessa on onnistuttu tekemään kielten opiskelusta innostavaa, ja mikä tärkeintä – saavuttamaan hyviä oppimistuloksia.

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian insinööriopiskelijat ovat harjoitelleet yhdessä toista kotimaista kieltä lukuvuoden ajan. Toteutustapana ovat olleet vastavuoroiset vierailut korkeakoulujen välillä, joissa VAMKin suomenkieliset sekä Novian ruotsinkieliset insinööriopiskelijat keskustelevat keskenään tandem-menetelmää soveltaen. Pareittain suoritetaan eri teemoihin, kuten yrittäjyyteen, työhaastatteluun tai vaikkapa kesälomamatkan suunnitteluun liittyviä ongelmaperusteisia oppimistehtäviä.

www_markusrobin2.jpg

Ensin puhutaan 45 minuuttia ruotsiksi ja sen jälkeen vaihdetaan toiseen kotimaiseen. Markus Järvi ja Robin Granholm iloitsevat arkikielen parantuneen selvästi.

Tandem-menetelmässä opiskelija saa mallia äidinkielenään toista kotimaista puhuvalta, ja kynnys puhumiseen madaltuu, kun molemmat opiskelijat ovat taidoiltaan samalla viivalla.

- Asenteellisia raja-aitoja on kaadettu, kun opiskelija huomaa, että tien vastakkaisella puolella opiskelevilla on aivan samat haasteet toisen kotimaisen kielen opettelussa kuin itsellä, kertoo lehtori Sari Isokangas VAMKista.

Korkeakouluasteella uudenlainen kielenoppimishanke Insinööriopiskelijoiden korkeakoulutandem käynnistettiin toukokuussa 2013 opettajien yhteisellä suunnittelutyöllä. Hankkeessa ovat mukana ruotsin lehtorit Katariina Savolainen ja Sari Isokangas VAMKista sekä suomen lehtori Anna Korhonen Novialta. Sysäyksen toimintaan antoi Pohjanmaan kauppakamari, joka myönsi viime keväänä hankkeelle apurahan.

www_Isokangas.jpg

Tandem-menetelmässä opiskelijat saavat perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna suuremman roolin. Sari Isokankaan tehtävänä on tuntien suunnittelun lisäksi ohjata ja tukea tarpeen mukaan.

Kielitaitoisia insinöörejä työelämälle

Hankkeen taustalla on pyrkimys parantaa insinööriopiskelijoiden ruotsin ja suomen kielen taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan työssään kaksikielisellä Vaasan seudulla kansainvälisen elinkeinoelämän ja teollisuuden palveluksessa.

- Hankkeen myötä olemme pystyneet tehostamaan kielen opettamista ja oppimista hyödyntämällä todellisia kielenkäyttötilanteita. Opiskelijat ovatkin pitäneet menetelmää luontevana tapana harjoitella kieltä, kertoo Anna Korhonen.

www_Korhonen.jpg

Anna Korhonen iloitsee, että Pohjanmaan kauppakamari mahdollisti apurahallaan tandem-opetuksen naapurikorkeakoulujen kesken.

Kokeilu vahvisti näkemystä, että toisen kotimaisen kielen opetuksen pedagogiikkaa tulee kehittää edelleen myös korkeakoulutasolla. Tandem-menetelmällä ei voida korvata perinteistä luokkaopetusta, mutta sillä voidaan elävöittää kielen oppimista ja näin saavuttaa hyviä tuloksia.

- Menetelmällä voidaan vaikuttaa muun muassa suullisen kielitaidon kehittymiseen ja erityisesti kielenopiskeluun liittyviin asenteisiin, joiden vaikutus motivaatioon ja edelleen kielenoppimistuloksiin on suuri, kertoo Korhonen.

Hankkeesta saadut hyvät kokemukset kannustavat jatkamaan.

- Suurin osa VAMKin opiskelijoista kertoi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun he puhuivat ruotsia aidossa tilanteessa. He kertoivat rohkaistuneensa huomattuaan, että selvisivät jännittävistä tilanteista, iloitsee Sari Isokangas.

Teksti ja kuvat: Eliina Salmela

Takaisin