Ajankohtaista

Korkeakoulujen Digivisio 2030 -hanke on käynnistynyt

Julkaistu 2020-11-27 09:06:46 EET.

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkeakoulujen yhteinen, sopimuspohjainen hanke. Digivisio 2030 -hankkeen keskeisenä tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen.

Hankkeen ytimessä ovat Digivisio 2030 neljä lupausta:

  1. Oppijalle OmaData
  2. Oppijan hyöty kehittämisen keskiössä
  3. Korkeakouluissta tiedolla johdettuja avoimia yhteisöjä
  4. Data yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Digivisio 2030 -hankkeen juuret ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä, joka herätti suomalaiset korkeakoulut keskustelemaan yhteisistä haasteista ja parhaista ratkaisuista niihin. Yksi tunnistetuista haasteista oli digitalisaatio, jonka myötä korkeakoulutus on jatkuvassa murroksessa.

Helmikuussa 2020 kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut allekirjoittivat aiesopimuksen, jossa sitoudutaan edistämään digivisiota ja tekemään yhteinen suunnitelma tuleville vuosille. Digivision ylin päätöksenteko tapahtuu korkeakoulujen rehtoreiden tai heidän edustajiensa muodostamassa yleiskokouksessa, joka keväällä 2020 nimesi ohjausryhmän vastaamaan hankkeen johtamisesta. Ohjausryhmän ohjauksessa hankkeen operatiivisesta toiminnasta vastaa hankejohtaja ja hanketoimisto. Digivision seuraavia isoja askeleita ovat muun muassa Digivision konsortiosopimuksen sekä ohjausmallin valmistelu tuleville vuosille, joita edistetään loppuvuoden 2020 aikana.

Hanketoimiston toiminta on käynnistynyt syksyn 2020 aikana hankejohtaja Hanna Nordlundin johdolla. Hanketoimiston ensimmäisinä työtehtävinä on käynnistää hankkeen operatiivinen toiminta, organisoida yhteinen työskentely korkeakoulujen kanssa sekä laatia Digivisio 2030 -tiekartat seuraaville vuosille. Keskeisenä tehtävänä on lisäksi varmistaa, että erilaiset jo olemassa olevat ja Digivisio 2030 -hankkeen myötä muodostettavat asiantuntijaryhmät sekä muut keskeiset sidosryhmät ovat tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien. 

Digivisio 2030 -hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti Digivision verkkosivuilla https://digivisio2030.fi sekä Arenen ja Unifin kautta.

Takaisin