Ajankohtaista

Kone- ja tuotantotekniikan harjoitustyöllä voi kiihdytellä

Vaasan ammattikorkeakoulun konetekniikan osastolla on jo vuodesta 1999 lähtien opiskeltu suunnittelu- ja valmistustaitoja käytännön projektien avulla. Projekteissa opiskelijat työskentelevät saman tehtävän parissa eri oppiaineissa usean periodin ajan. Tuoreimman projektin tuloksena syntynyt 3D-tuotesuunnittelun harjoitustyö on Kuljin 007 - neljällä pyörällä liikkuva, yhden ihmisen ohjaama putkirunkoinen kiituri.

Ryhmä kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita aloitti tuotteen ideoinnin ja alustavan suunnittelun keväällä 2007 lehtori Juha Hantulan ohjauksessa. Projektin kuluessa Vamkin opettajista olivat tiiviisti mukana myös lehtori Pertti Lindberg sekä laboratorioinsinööri Markku Kuusinen. Kesälomien jälkeen aloitettiin varsinainen yksityiskohtainen suunnittelu ja lopulta tuotteen rakentaminen opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa. Ahkeroinnin ja venytettyjen työtuntien tuloksena valmista menopeliä päästiin koeajamaan joulukuussa 2007.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä projektimuotoiseen työskentelyyn ja pitkiä harjoitustöitä on toivottu enemmänkin. Projekteissa opiskelijat kannustetaan hankkimaan tietoa usean eri oppiaineen alueelta ja yhdistelemään teorioita mielekkäällä tavalla. Innostavaa on myös se, että projekteissa opiskelijat saavat toteuttaa omia ideoitaan ja lopputuloksena syntyy todellinen, konkreettinen tuote. Kokemusta arvostetaan työelämässä, sillä projektityöstä saatavan teknisen osaamisen lisäksi se valmentaa opiskelijaa kommunikoimaan ja tekemään yhteisiä päätöksiä tiimin eduksi.

Projekteissa syntyneet kontaktit alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneihin ovat hyödyllisiä myös Vamkin muussa toiminnassa. Myös opettajille projektityöskentely on mielekäs tapa perehdyttää opiskelijoita eri teorioihin ja samalla päivittää omia tietoja. Osastonjohtaja Jorma Tuominen kaavaileekin, että tulevaisuudessa yhä useammat opintojaksot liitetään yhteen, jolloin myös opettajat muodostaisivat omia tiimejään.


Kuljin 007 -menopeli on opiskelijoiden oma idea ja tekijöidensä mukaan "neljällä pyörällä liikkuva, yhden ihmisen ohjaama putkirunkoinen kiituri".


Ohjaavan opettajan mukaan työkalut piti välillä piilottaa, jotta innokkaat opiskelijat saatiin laboratoriosta kotiin. Projektissa mukana olleet koneosaston opiskelijat vasemmalta: Juha Kananoja, Timo Kortet, Jani Leppämäki, Ari-Matti Ojanperä, Markus Keskitalo, Esa Ylivainio, Sami Lehtonen ja Pasi Lehtonen. Kuvasta puuttuvat Jani Ekola, Jukka Kantoniemi ja Sami Koivisto.

Projektissa mukana olleiden nimet on kaiverrettu auton kylkeen muistoksi ja esimerkiksi tuleville insinöörisukupolville.


Kuljin 007 -kiituria voi käydä ihailemassa Technobothniassa kone- ja tuotantotekniikan laboratoriossa.
 

Lisätietoja:
Jorma Tuominen, jorma.tuominen@puv.fi
Juha Hantula, juha.hantula@puv.fi

Takaisin