Ajankohtaista

Kone- ja metallialaa esiteltiin opinto-ohjaajille VAMKissa

Julkaistu 2011-10-18 09:54:53 EEST.

VAMKin konetekniikan osasto järjesti yhdessä Pohjanmaan metallialan kehittämishankkeen Finnmet Partnersin kanssa info- ja teemapäivän Pohjanmaan alueen opinto-ohjaajille. VAMKin Palosaaren kampukselle saapui aktiivinen joukko Pohjanmaan yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten koulutusorganisaatioiden sekä ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajia sekä suomen- että ruotsinkielisistä yksiköistä.

Metalli- ja teknologia-ala on Pohjanmaan suurin teollisuuden ala. Alalla työskentelee yli 12 000 työntekijää, ja alan kehittymiseksi tarvitaan jatkossa osaavaa työvoimaa. Pohjalaisille nuorille, heidän vanhemmilleen ja opinto-ohjaajille viime vuonna tehdyn kyselyn tuloksissa todettiin muun muassa, että tietämys metallialan koulutuksista ja työmahdollisuuksista nuorison keskuudessa vaihtelee ja että monet kokevat metallialan vanhanaikaiseksi, fyysisesti raskaaksi ja automaatiotason alhaiseksi. Infotilaisuudella haluttiin vastata tärkeimpään imagotutkimuksessa esiin tulleeseen seikkaan: tietämystä metallialasta pitää lisätä.

Opinto-ohjaajille tietoa metallialasta

Tilaisuudella tähdättiin yhteistyön vahvistamiseen ja opinto-ohjaajille suunnatun tiedonvälityksen kehittämiseen. Päivän kuluessa esiteltiin kone- ja metallialan tulevaisuuden näkymiä ja ajankohtaisia koulutukseen liittyviä aiheita, keskusteltiin kehittämistoimenpiteistä, joilla syvennetään tietoisuutta alasta ja sen koulutus- ja työmahdollisuuksista, sekä keskusteltiin koulun ja työelämän yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi käytiin tutustumassa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian toimintaan.

”On metalliyrityksiä, joissa voi kulkea puhtain sukkasin”

– Olemme huolissamme siitä, että alalle ei riitä tarpeeksi reippaita nuoria turvaamaan alan tulevaisuuden työvoimatarvetta, kertoi Yritystalo Dynamo Oy:n Stefan Skullbacka.

Vanhempien ja opinto-ohjaajien vaikutus nuorten ammatinvalintaan on kiistaton.  Siksi tämän ikäpolven pitää päivittää tietonsa metallialasta – se ei enää ole sitä mitä se oli vanhempien nuoruudessa. Alan automaatioaste on nykyään korkea ja työt sopivat yhtä hyvin niin naisille kuin miehille.  Myös palkkataso on kohdallaan ja työllistyminen alueella erinomaista.

– Pohdimme yhdessä muun muassa Finnmet-portaalin www.finnmet.fi käyttöä tiedonvälityksessä ja markkinoinnissa, kertoi Stefan Malm Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKista.  

Muita päivän puhujia olivat TJ Juha Häkkinen (Pohjanmaan kauppakamari), TJ Markus Jussila (Österbottens företagarförening), TJ Katariina Pukkila-Palmunen (Oy KGN Tool Ab), TJ Peter Mannfolk (Oy Maxel Ab) sekä asiamies Jukka Mäntymaa (TAT). Lisäksi kukin Pohjanmaan kone- ja metallialan kouluttaja (YA, Optima, VAO, VAKK, VAMK ja Novia) esitteli toimintaansa.

Tapahtumasta lisää VASEKin sivuilla sekä Finnmet-portaalissa


Finnmet.png


Lisätietoja:
Konetekniikan osastonjohtaja Lotta Saarikoski, puh. 040 582 7710, lotta.saarikoski@puv.fi

Takaisin